Inspecteur kan ver gaan met verrekening aanslagen

12 september 2017 | Door redactie

De inspecteur heeft aardig wat vrijheid om een teruggave te verrekenen met andere belastingschulden, zo heeft het gerechtshof in Leeuwarden bevestigd. Dat er in de aangifte een schrijffout staat maakt daarbij niet uit.

Deze zaak draaide om een man die een typefout had gemaakt in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting (tools). Hij claimde in zijn aangifte over 2012 aftrek voor betaalde alimentatie. Voor die alimentatie noteerde hij een bedrag van € 92.660. Maar dat had eigenlijk € 9.226 moeten zijn. Niettemin kreeg de man een voorlopige aanslag op basis van het te hoge bedrag. Dat zou hem een voorlopige teruggave van € 9.779 opleveren. De inspecteur verrekende dat bedrag echter met nog openstaande BTW-aanslagen

Klacht over verrekening met BTW-schuld

De man stuurde de Belastingdienst later een brief met een verzoek om de aangifte inkomstenbelasting te wijzigen. Het nulletje te veel moest eraf. Uit de definitieve aanslag bleek toen dat de man in plaats van een teruggave juist ruim € 13.000 moest betalen. De man betwistte niet de definitieve aanslag, maar hij kwam wel bij de rechter in het verweer tegen de verrekening met de BTW-schuld. Hij stelde dat hem juist de toezegging was gedaan dat de inspecteur voor de BTW-schuld geen invorderingsmaatregelen (tool) zou nemen. Hij wilde dat de situatie werd teruggedraaid, ‘alsof de schrijffout niet had plaatsgevonden’.

Teruggave verrekenen met BTW mag

Maar de rechtbank en ook het gerechtshof gingen daar niet in mee. Het hof wees erop dat de inspecteur ‘bevoegd was en geacht werd’ om de teruggave uit de voorlopige aanslag te verrekenen met de BTW. Dat er in de eerste aangifte een fout zat, veranderde daar niets aan. Hoe de inspecteur één en ander had verrekend stond ‘niet aan de belastingrechter ter beoordeling’, aldus het hof.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 augustus 2017, ECLI (verkort): 7522

Meer informatie over contact met de Belastingdienst vindt u in de toolbox Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst.