Het UBO-register is open: hoe werkt de inschrijving?

28 september 2020 | Door redactie

Het Nederlandse UBO-register is op 27 september 2020 open gegaan. Ondernemingen en organisaties die al in het Handelsregister staan hebben nu tot 27 maart 2022 de tijd om een uiteindelijk belanghebbende (UBO) in te schrijven. Nieuwe inschrijvers moeten al direct een UBO opgeven. Hoe gaat de inschrijving in zijn werk?

In het UBO-register komen gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ van onder meer bv’s en stichtingen. Bij een bv geldt bijvoorbeeld dat een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen houdt de UBO is (zie ook het artikel: Wanneer is iemand een UBO?) Meer over de werking van het UBO-register leest u in het verdiepingsartikel Het UBO-register in de praktijk.

Bestaande onderneming kan UBO online inschrijven

Zo’n 1,5 miljoen ondernemingen en organisaties moeten een UBO gaan inschrijven. Onder meer eenmanszaken en verenigingen van eigenaars vallen buiten de registratieplicht.
Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Voor bestaande ondernemingen en organisaties geldt dat de KvK hen een brief stuurt over de inschrijving. Zij kunnen de UBO online opgeven, maar ook via een papieren formulier of via de notaris. De inschrijving van de gegevens zelf is gratis.
Bestaande ondernemingen en organisaties hebben 18 maanden de tijd om de UBO op te geven, dus tot 27 maart 2022. Nieuwe inschrijvers hebben niet zo lang de tijd. Zij moeten direct bij inschrijving een UBO opgeven. Ook kunnen zij de UBO-opgave niet online doen. Dit is namelijk onderdeel van de inschrijving in het Handelsregister, en dat kan alleen persoonlijk.

Deel UBO-gegevens voor iedereen in te zien

De KvK heeft op de site een stappenplan gezet dat helpt bij de voorbereiding. Bij ondernemingen waar 1 persoon 100% van de aandelen in handen heeft zal de inschrijving redelijk eenvoudig verlopen. Maar bij bijvoorbeeld meerdere aandeelhouders of als de zeggenschapsstructuur op spaghetti lijkt kan het wel ingewikkelder zijn om te bepalen wie er in het register moet(en).
De UBO moet meerdere gegevens opgeven, zoals naam, geboortedatum en de omvang van het belang. Plus documenten die de gegevens onderbouwen, zoals een uittreksel uit het aandeelhoudersregister van een bv. Een deel van deze gegevens is openbaar. Na het aanvragen van een toegangscode kan iedereen voor € 2,50 een uittreksel opvragen van het UBO-register. Die openheid leidde al tot veel kritiek, bijvoorbeeld uit de hoek van familiebedrijven die vrezen voor hun privacy. Een deel van de gegevens, zoals het adres en het BSN-nummer, is overigens alleen in te zien door bevoegde instanties. Ook zijn er een paar extra veiligheidskleppen ingebouwd om aan de privacyzorgen tegemoet te komen.

Bijlagen bij dit bericht

Het UBO-register
Infographic
Het familiebedrijf
Infographic
Het UBO-register in de praktijk
Verdiepingsartikel