Mag een werkgever een mondkapjesplicht invoeren?

14 augustus 2020

Binnen onze organisatie willen we voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Daarom zijn we voornemens om onze medewerkers te verplichten om een mondkapje te dragen, als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Mogen we onze medewerkers een mondkapjesverplichting opleggen?

Iedere werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de medewerkers. Een organisatie mag (onder andere) daarvoor gebruik maken van zijn wettelijke instructierecht.

Zorgplicht

Iedere werkgever heeft een wettelijk instructierecht. Op basis daarvan mag een werkgever redelijke instructies geven aan de werknemers. Uw organisatie doet er verstandig aan om van dit instructierecht gebruik te maken tijdens de coronacrisis. Immers, iedere werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Dat geldt ook voor het risico op coronabesmetting. De werkgever moet zorgen dat de werkplek veilig is, onder meer door het geven van veiligheidsinstructies.

Redelijke instructies

Op basis van het instructierecht mag een werkgever alleen redelijke instructies geven. Afhankelijk van de situatie zou een mondkapjesverplichting een redelijke instructie kunnen zijn.

Blootstelling vanwege de aard van het werk

In bepaalde beroepen komen medewerkers vanwege de aard van hun werk in contact met corona. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers. Voor die groepen medewerkers is een specifiek hoofdstuk in de Arbowet opgenomen. Is het dragen van een (medisch) mondkapje wettelijk verplicht dan mag de werkgever verwachten dat zijn medewerkers zich aan die verplichting houden. Het dragen van een mondkapje is dan een redelijk voorschrift.

Blootstelling als gevolg van algemeen besmettingsgevaar

Het nemen van maatregelen om veiligheidsrisico's voor uw medewerkers te voorkomen of te beperken, vindt plaats via de regels van de arbeidshygiëne. Dat geldt ook voor de invoering van een mondkapjesverplichting.  Bij het nemen van maatregelen moet u deze strategie volgen.

Rechter

De eerste uitspraak over de verplichting mondkapjes op het werk te dragen, is inmiddels bekend. De rechter oordeelde dat een werkgever bevoegd is om de loonbetaling aan een werknemer op te schorten en hem de toegang tot het werk te ontzeggen. zolang hij weigert een mondkapje te dragen.

Rechtbank Midden-Nederland, 13 januari 2021, ECLI (verkort): 51

 

Lees ook: Mag een werkgever mondkapjes verbieden?