Na vakantie in (thuis)quarantaine: wie betaalt dat?

28 mei 2021

Nu de vakantieperiode er weer aankomt en veel bestemmingen weer toegankelijk zijn voor toeristen maken onze werknemers vakantieplannen. Een deel van onze werknemers gaat naar het buitenland op vakantie. Nu maken we ons zorgen dat zij, als gevolg van die vakantie in het buitenland, bij terugkomst eerst een paar weken in quarantaine moeten. Moeten we tijdens die quarantaine het loon doorbetalen?

Voor reizigers die naar Nederland reizen na een verblijf in een zeerhoogrisicogebied is thuisquarantaine (thuisblijven) verplicht. Deze quarantaineplicht geldt ook voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs.

Met een coronatest op dag vijf kan de werknemer de duur van het thuisblijven verkorten. Er gelden uitzonderingen op de quarantaineregels voor sommige reisdoelen.

Vrij reizen binnen Europa

Per 1 juli 2021 zijn houders van een digitaal EU-covidcertificaat vrijgesteld van quarantaine bij reizen binnen Europa. De lidstaten mogen houders van een digitaal EU-covidcertificaat geen aanvullende reisbeperkingen opleggen, tenzij deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen. Als Nederland op de Europese kaart (donker)rood kleurt, kunnen voor Nederlanders aanvullende maatregelen genomen worden.

Het certificaat kan worden gebruikt in alle EU-lidstaten en in IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Noorwegen. 

Geen quarantaine

Reizigers die ook uitgezonderd van de quarantaineplicht zijn:

 • Grenswerkers, grensstudenten en grensscholieren. Dit geldt voor personen die woonachtig zijn buiten Nederland, maar werkzaam zijn/studeren/naar school gaan in Nederland en minimaal 1 keer per week terugkeren naar hun woonplaats buiten Nederland óf personen die woonachtig zijn in Nederland, maar werkzaam zijn/studeren/naar school gaan buiten Nederland en minimaal 1 keer per week terugkeren naar hun woonplaats in Nederland. Voorwaarde hierbij is dat fysieke aanwezigheid op werk/de onderwijsinstelling noodzakelijk is; thuiswerken of (digitaal) afstandsonderwijs is geen realistische mogelijkheid.
 • Mantelzorgers en co-ouders.
 • Reizigers voor kortdurende zakelijke werkzaamheden over de grens.
 • Reizigers voor zakelijke werkzaamheden die een aanzienlijke bijdrage leveren aan het belang van de Nederlandse economie of de samenleving.
 • Reizigers voor werkzaamheden voor onderzoek, in de energiesector, personenvervoer, transport van goederen, in de zeevaart, maritieme sector of kustwacht.
 • Noodzakelijke dienstreizen van ambtenaren.
 • Personen die met de auto/bus vanuit een geel of groen gebied naar Nederland reizen en daarbij een oranje gebied doorkruisen. Hierbij mag de auto/bus alleen kort verlaten zijn voor een noodzakelijke tussenstop, zoals voor tanken. Wanneer er een overstap gemaakt is mag de overstapplaats niet zijn verlaten.
 • Personen die per vliegtuig/trein vanuit een gebied niet aangewezen als hoogrisicogebied naar Nederland reizen en daarbij overstappen in een hoogrisicogebied. Hierbij dient het vliegveld/treinstation niet te worden verlaten.
 • Personen die vanuit een hoogrisicogebied, via Nederland, naar een ander land reizen. Hierbij dient het vliegveld/treinstation/busstation niet verlaten te zijn. Voor autovervoer geldt dat de auto slechts kort verlaten mag zijn voor noodzakelijke tussenstops, zoals tanken.
 • Personen die direct aansluitend op hun aankomst in Nederland minimaal 10 aaneengesloten dagen buiten een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven.
 • Personen die korter dan 12 uur in Nederland verblijven, ongeacht het doel van het verblijf in het zeerhoogrisicogebied.
 • Personen die korter dan 12 uur in een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven en terugkeren naar Nederland, ongeacht het doel van het verblijf in het zeerhoogrisicogebied.

Een totaaloverzicht van de uitzonderingen vind u hier.

Hoofdregel

De hoofdregel is dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer moet komen. Dat betekent dat het de werkgever is die moet bewijzen dat het risico redelijkerwijs voor de werknemer moet komen. Als een werknemer voor vertrek al weet dat hij bij terugkomst in quarantaine moet, is dat bewijs eenvoudig te leveren. 

Beter voorkomen, dan genezen

Voordat de vakanties beginnen, kunt u binnen uw organisatie laten weten dat de quarantaineperiode voor rekening van de werknemer komt. Dan weten de werknemers wat ze kunnen verwachten en hebben ze de kans om hun vakantieplannen aan te passen. 

Quarantaine is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt

Er is een gerechtelijke uitspraak over thuisquarantaine. Die gaat niet over quarantaine na vakantie, maar over een werknemer van wie de partner koorts heeft. De werknemer volgt het overheidsadvies en gaat in thuisquarantaine. Hij meldt de werkgever dat hij niet op het werk kan komen, maar wel beschikbaar is voor thuiswerken.

De werkgever past daarop de regels bij arbeidsongeschiktheid toe. Hij houdt 2 wachtdagen in op het salaris van de werknemer en betaalt daarna 70% loon bij ziekte. De kantonrechter oordeelt in kort geding dat een werknemer die in thuisquarantaine zit niet ziek is, maar recht heeft op loon. De werknemer heeft zich steeds beschikbaar gehouden voor thuiswerk. Dat dit niet mogelijk is, ligt in de risicosfeer van de werkgever, niet die van de werknemer. De werknemer heeft recht op zijn normale salaris. 
Rechtbank Limburg, 23 juni 2020, ECLI (verkort): 4665 

Zie ook de V&A: Moet de werkgever loon doorbetalen bij een lockdown in het vakantieland van de werknemer?