Nieuwe mogelijkheden goede doelen door Big data

16 maart 2022 | Door redactie

Kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) is steeds meer in opmars en niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Big data is daarvoor onmisbaar en dit biedt ook nieuwe mogelijkheden voor goede doelen. Goede Doelen Nederland (GDN) heeft daarvoor het innovatieprogramma ‘Verkenning van de toekomst’ opgezet.

GDN kijkt in dit innovatieprogramma samen met haar leden, samenwerkingspartners en experts naar de nieuwe mogelijkheden voor goede doelen. Het is nu al mogelijk om met big data voorspellingen te doen over aardbevingen, natuurrampen en hongersnoden. Deze voorspellingen kunnen helpen bij het inzetten van hulpverlening. Over dit onderwerp heeft GDN het rapport ‘Big data voor goede doelen’ (pdf) laten opstellen. Dit rapport laat zien wat Big data voor een non-profitorganisatie kan betekenen.

Het begrip big data

In dit rapport is het begrip Big data verder uitgewerkt. Bij ‘data’ gaat het om gestructureerde informatie over alle soorten onderwerpen. En ‘big’ ziet op de omvang van de hoeveelheid informatie. Er zijn volgens het rapport vijf criteria die data ‘big’ maken:

  • volume: de omvang van de data;
  • diversiteit: het aantal verschillende soorten bronnen (zoals video, audio en socialmediateksten) dat wordt gebruikt;
  • snelheid: de snelheid waarmee data wordt gegenereerd;
  • waarheidsgetrouw: de betrouwbaarheid van de data;
  • waarde: in hoeverre men in staat is waarde uit de data te halen.

Heeft een organisatie alle informatie verzameld, dan is het nog de kunst om alles te structureren en op de juiste manier te gebruiken.

Individuele wens van de donateur

Het gebruik van big data is ook erg interessant voor goede doelen. In het rapport staan de volgende vier toepassingen genoemd:

  • verbeterde analyses om donateurs te werven en behouden;
  • datagedreven oplossingen om digitaal doneren makkelijker te maken;
  • meeslepende storytelling om de donateurbinding te vergroten;
  • transparante verantwoording aan donateurs en maatschappij.

Een organisatie kan zich met big data veel beter richten op de individuele wensen van de donateur. Voor de communicatie van een organisatie zal de individuele wens van iemand centraal gaan staan. Het gebruik van zogenoemde persona’s is voor de marketing niet langer nodig. Een algoritme zal bepalen welke communicatie het beste is voor iemand.