Pensioenmeevaller op komst voor dga's met ODV

24 november 2023 | Door redactie

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die voor hun pensioenvoorziening rekenen op een zogeheten oudedagsverplichting, hebben opnieuw een kleine meevaller in het verschiet. Net als dit jaar mag het pensioenpotje ook over het boekjaar 2024 weer opgehoogd worden, blijkt uit nieuwe cijfers.

Heel veel dga's hebben in het verleden een pensioen in eigen beheer opgebouwd bij hun eigen bv. Maar medio 2017 heeft de overheid een streep gezet door de verdere opbouw van deze pensioenvoorziening. Eén van de keuzes die dga's toen hadden was het pensioenpotje omvormen naar een oudedagsverplichting (ODV). In de overgangsjaren 2017, 2018 en 2019 zijn er meer dan 53.000 ODV's gevormd. Inmiddels moeten dga's voor hun pensioenvoorziening kijken naar andere opties (artikel), zoals een lijfrente.

ODV jaarlijks aanpassen?

Een ODV keert het opgebouwde pensioen in 20 gelijke delen uit. Meestal starten de uitkeringen vanaf de AOW-leeftijd van de dga. Wettelijk is geregeld dat dga's de ODV jaarlijks mogen aanpassen ('oprenten') aan de rente-ontwikkelingen, met een percentage dat de overheid vaststelt. Dit percentage is gebaseerd op het zogeheten U-rendement, dat is afgeleid van het rendement op Nederlandse staatsleningen. Het percentage dat dga’s mogen gebruiken om hun ODV aan te passen in een jaar is het gemiddelde van de U-rendementen in het voorgaande jaar. In 2019 rolde er nog een positief percentage uit de bus, maar over de boekjaren 2020, 2021 en 2022 was het negatief. Over die jaren moesten dga's dus 'afrenten' in plaats van oprenten.

Positief percentage voor boekjaar 2024

Maar voor 2023 konden dga's alweer een voorzichtig plusje noteren: 0,699%. Inmiddels zijn ook alle U-rendementen voor 2023 bekend, en voor boekjaar 2024 komt er opnieuw een positief percentage uit. Zelfs het hoogste percentage van de afgelopen jaren: 2,657%. Hoewel het percentage aan het eind van het jaar altijd nog definitief wordt vastgelegd in de wet, is de systematiek duidelijk. En dus is er geen reden om aan te nemen dat het percentage uiteindelijk zal afwijken van het cijfer dat nu bekend is. Ook in de jaren dat het percentage negatief was, heeft de politiek daar niet op ingegrepen.

Oprenten kan leiden tot hogere ODV-uitkering

Voor volgend boekjaar ligt er dus opnieuw een verhoging in het verschiet voor dga's met een ODV. De verhoging wordt verwerkt aan het eind van het boekjaar, dus de effecten van het positieve percentage voor 2023 zullen de meeste dga's merken vanaf de start van 2024.
Hoe het oprenten uitwerkt, hangt ervan af of de ODV-uitkeringen al zijn gestart. Als de ODV al uitkeert, leidt de verhoging tot een iets hogere uitkering. Als de uitkeringen nog niet zijn gestart en de ODV nog in de ‘opbouwfase’ zit, werkt het anders. Dan wordt de waarde van de pensioenpot op de balans verhoogd per 31 december 2023 (bij een boekjaar dat gelijkloopt aan een kalenderjaar) ten opzichte van de stand van 1 januari 2023. Bij een gebroken boekjaar moet de dga rekenen met de geldende percentages uit twee verschillende jaren.