Ontslagbeding op 65-jarige leeftijd is nietig

15 februari 2013 | Door redactie

Sluit u een arbeidsovereenkomst met een werknemer waarbij u afspreekt dat het dienstverband op 65-jarige leeftijd eindigt, dan kan uw werknemer zich beroepen op de nietigheid van dit ontslag. Ook als deze afspraken in de cao zijn gemaakt, zijn ze niet geldig. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief (pdf) geeft de staatssecretaris aan dat als er in de cao of arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, de werknemer binnen twee maanden na de beëindiging een beroep kan doen op de nietigheid van dit ontslag. De werknemer moet de werkgever dan verzoeken om alsnog het loon te betalen waarop hij normaal gesproken recht had, dus tot aan het bereiken van de wettelijke AOW-leeftijd. Door de verhoging van de AOW-leeftijd is zo’n bepaling namelijk in strijd met de wet.

Ontslagbeding in 39 van de cao’s niet geldig

Ook als er in de cao of arbeidsovereenkomst staat dat het dienstverband wordt beëindigd op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is deze bepaling ongeldig. In de cao of arbeidsovereenkomst moet staan dat de arbeidsovereenkomst eindigt, bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Volgens de staatssecretaris staat in 39 van de cao’s die zijn opgenomen in de databank van SZW nog een ontslagbeding dat ongeldig is. De sociale partners moeten er zelf voor zorgen dat het ontslagbeding in overeenstemming is met de wet.