Verdiepingsartikelen

OR kan de inzet van minderheden bevorderen

OR en personeelsbeleid | 5 minuten | 17-05-2024

Werknemers hebben recht op een eerlijke behandeling. Daarbij speelt uw OR een belangrijke rol. Uw OR heeft namelijk de wettelijke taak om di...

OR & religie op de werkvloer

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 13-02-2024

Met steeds meer internationale werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt is religie op de werkvloer een heel actueel thema. Werknemers met v...

Assessments inzetten om de diversiteit te bevorderen

Werving en selectie | 13 minuten | 16-01-2024

Diversiteit (diversity), gelijkheid (equality) en inclusie (inclusion, DE&I) staan vaak hoog op de HR-agenda. Eén van de doelen hiervan is o...

Risico’s van gebruik AI-chatbot voor werk en hoe deze te verkleinen

Werken met AI | 6 minuten | 12-01-2024

Chatbots als ChatGPT, Bing en Bard veroveren met rasse schreden een plek op de werkvloer. Door de snelle ontwikkelingen breiden de toepassin...

Vijf opvallende recente oordelen over gelijke behandeling

Discriminatie | 6 minuten | 09-01-2024

Een werknemer of sollicitant die zich ongelijk behandeld voelt door een werkgever kan het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel...

Toepassing van ChatGPT voor HR-professionals

Werken met AI | 6 minuten | 12-12-2023

In razend tempo lijkt artificial intelligence (AI) de wereld te veroveren. De introductie van ChatGPT voor het grote publiek in november 202...

Negen handvatten voor een succesvolle DEI-strategie

Discriminatie | 5 minuten | 11-12-2023

De kloof tussen het beleid van organisaties op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) en hun vermogen om effectief een DEI...

De voordelen én uitdagingen van culturele diversiteit

Discriminatie | 6 minuten | 24-11-2023

Organisaties presteren beter als zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele achtergronden. Maar soms is het lastig om met die v...

EU-richtlijn verplicht transparantie over beloningsbeleid

Arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 08-11-2023

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2023 blijkt dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, sinds 2021 is...

De eerste stappen naar het creëren van een inclusievere organisatie

Discriminatie | 8 minuten | 12-06-2023

Bij de werving van personeel stellen sommige organisaties divers te zijn en het belangrijk te vinden dat werknemers zich thuis voelen. Maar...