Sollicitant weigeren om verouderde kennis

11 december 2013 | Door redactie

Een werkgever mag een sollicitant afwijzen als hij niet over actuele vakkennis beschikt. Dit blijkt uit een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De leeftijd van de kandidaat mag echter geen rol spelen bij de afwijzing. Dat een medewerker al wat ouder is, hoeft immers niet te betekenen dat zijn kennis verouderd is.

Het is erg belangrijk dat medewerkers hun vakkennis – ongeacht leeftijd of ervaring – op peil houden. Dit kan door middel van werkervaring, bijscholing of een combinatie van beide. In sommige gevallen kan verouderde kennis een reden zijn om een sollicitant af te wijzen. Hiervan was onlangs sprake bij een man van 51 jaar die op de functie van teamleider zelfbedieningsrestaurant solliciteerde. Omdat het bedrijf veel belang hechtte aan actuele vakkennis, werd de kandidaat afgewezen. De man had in 1981 en 1986 horecadiploma’s behaald en was tot 1998 in de horeca werkzaam geweest. Daarna had hij andere functies buiten de horecabranche gehad.

Oordeel over verboden onderscheid

Toen de man de afwijzing ontving, vermoedde hij dat zijn leeftijd daarbij een rol speelde. In de e-mails waarin de werkgever de afwijzing toelichtte, stond namelijk dat de horeca-ervaring en -opleidingen voor de werkgever ‘te lang geleden’ waren. De man meende dat de werkgever discrimineerde en verzocht het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel te vellen over de vraag of de werkgever verboden onderscheid op grond van leeftijd had gemaakt.

Afwijzing om ontbreken van recente vakkennis

Op de zitting verklaarde de werkgever dat recente werkervaring en actuele vakkennis erg belangrijk zijn voor de betreffende functie, omdat veel bedrijfsprocessen inmiddels zijn geautomatiseerd en de protocollen en werkwijzen voor het bereiden van voedsel en hygiëne zijn veranderd. De sollicitant was afgewezen omdat hij geen actuele vakkennis had op horecagebied en niet vanwege zijn leeftijd. Bovendien gold de ervaring die hij in de afgelopen 15 jaar in andere functies had opgedaan, niet als relevante werkervaring.
Het ontbreken van actuele vakkennis waarover de werkgever het in de afwijzingsmail had gehad, was volgens het College voor de Rechten van de Mens onvoldoende om aan te nemen dat de man was afgewezen op grond van zijn leeftijd. Er was dus geen sprake van verboden onderscheid op grond van leeftijd.
College voor de Rechten van de Mens, 6 december 2013, oordeelnummer 2013-156