Europese Week voor gezond werk

25 oktober 2016 | Door redactie

De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2016 – van 24 tot en met 28 oktober – vormt een belangrijk onderdeel van de campagne 'Gezond werk, voor alle leeftijden'. Organisaties krijgen tips en advies om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Het bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor werknemers van alle leeftijden staat een week lang centraal tijdens de Europese Week van de campagne ‘Gezond werk, voor alle leeftijden’. Van 24 oktober tot en met 28 oktober 2016 geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) praktijkvoorbeelden en  tips voor duurzame inzetbaarheid. Het doel is om organisaties te helpen ervoor te zorgen dat werknemers gezond langer kunnen doorwerken.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren

Tegen 2030 bestaat naar verwachting een derde van de beroepsbevolking uit werknemers van 55 jaar en ouder. Die kunnen alleen langer doorwerken als werkgevers nu actief leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren en het arbobeleid hierop aanpassen. Bijvoorbeeld door preventie van beroepsziekten te stimuleren en tijdig omscholing aan te bieden. De werkgever moet hierin optrekken met de arboprofessional en de ondernemingsraad. Deze laatste heeft instemmingsrecht op het arbeidsomstandighedenbeleid.    

Ook dit jaar ESF-subsdie aanvragen

Organisaties kunnen van 14 november tot en met 25 november 2016 weer ESF-subsidie aanvragen, bijvoorbeeld voor advies over projecten om langer doorwerken te stimuleren. De EU-OSHA heeft een digitale gids uitgebracht met tips in 30 landenspecifieke versies. De informatie is aan te passen verschillende gebruikers zoals werkgevers, werknemers, HR-managers en arboverantwoordelijken.