Eigenrisicodrager moet drie jaar bij UWV blijven

19 september 2016 | Door redactie

Per 2017 zit uw organisatie na het beëindigen van het eigenrisicodragerschap voor de WGA drie jaar lang vast aan de publieke WGA-verzekering van UWV. Om welke reden het eigenrisicodragerschap is gestopt, doet daarbij niet meer ter zake.

Er verandert per 1 januari 2017 méér aan de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) dan de samenvoeging van de premie WGA-vast en WGA-flex. De regels voor het wisselen tussen de publieke verzekering van UWV en het eigenrisicodragerschap worden ook aangescherpt. Per 1 januari 2017 is het na terugkeer naar UWV in geen geval meer mogelijk om binnen drie jaar zelf het WGA-risico weer te gaan dragen. Wie per 1 januari 2017 terugkeert naar de publieke WGA-verzekering van UWV, zit hier dus tot 2020 aan vast.

Einde op verzoek van eigenrisicodrager of Belastingdienst

Op dit moment moet een eigenrisicodrager voor de WGA na terugkeer naar UWV al minstens drie jaar daar verzekerd blijven als het eigenrisicodragerschap is gestopt op verzoek van de eigenrisicodrager zelf of door de Belastingdienst (vanwege het uitspreken van de noodregeling van de Wet op het financieel toezicht over de bank of verzekeraar).

Driejaarstermijn ook bij einde van rechtswege

Als het eigenrisicodragerschap voor de WGA van rechtswege is gestopt, is het nu nog wel mogelijk om binnen drie jaar opnieuw eigenrisicodrager voor de WGA te worden, maar per 1 januari 2017 is dat dus verleden tijd. Van een einde van rechtswege is sprake:

  • bij het intrekken van de garantieverklaring;
  • bij een faillissement van uw organisatie;
  • als de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen over de werkgever is uitgesproken;
  • als de organisatie geen werknemers meer heeft.

Meer informatie over eigenrisicodragerschap voor de WGA of Ziektewet vindt u in de toolbox Als organisatie zelf het risico dragen voor ZW en WGA in zes stappen.