Eigenrisicodragerschap

Door het eigenrisicodragerschap hoeft een werkgever minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen. Wordt een organisatie eigenrisicodrager voor de WGA, dan draait hij tien jaar lang op voor de WGA-uitkering aan werknemers die langdurig arbeidsongeschikt worden. De werkgever kan hier ook een particuliere verzekering voor afsluiten.  
Ook voor de Ziektewet kan een werkgever eigenrisicodrager worden. In dat geval betaalt de onderneming niet het ZW-deel van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk). Maar als er tijdelijke krachten zijn die (tijdens hun flexibele dienstverband of binnen vier weken na afloop van hun dienstverband) in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Ziektewet, draait de (ex-)werkgever daarvoor op. 
Organisaties kunnen het eigenrisicodragerschap laten ingaan op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar. De aanvraag moet altijd drie maanden van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn, dus vóór 1 april of vóór 2 oktober. 

 

Tools

Vraag en antwoord

Moeten we het einde van de verzuimbegeleiding melden?
Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), bent u verplicht om u voor ziekmeldingen te laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Sinds 1 januari 2018 moet u het aan UWV en aan de Belastingdienst laten weten als die verzuimbegeleiding eindigt. U mag dan namelijk... Lees het hele antwoord