Garantieverklaring WGA mag best wat later

12 september 2016 | Door redactie

Organisaties die per 2017 eigenrisicodrager voor de WGA willen worden, moeten de aanvraag deze maand nog indienen bij de Belastingdienst. Het is echter mogelijk om de verplichte garantieverklaring later na te sturen.

Als uw organisatie nu via UWV verzekerd voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), is het mogelijk om per 2017 dit WGA-risico zelf te gaan dragen (tool). Het is inmiddels wel kort dag om dit nog te regelen, want de Belastingdienst moet de aanmelding uiterlijk 2 oktober 2016 binnen hebben. Onderdeel van de aanvraag is een verklaring van een bank of verzekeraar die zich garant stelt voor de uitkeringen als uw organisatie die niet netjes betaalt.

Drie weken voor completeren onvolledige aanvraag

Als het langer duurt om zo'n garantieverklaring te regelen, kunt u de aanvraag vast indienen en de garantieverklaring later nasturen. De Belastingdienst heeft namelijk bevestigd dat werkgevers bij een onvolledige aanvraag ten minste drie weken de tijd hebben om de aanvraag te completeren. Na deze rappeltermijn volgt zo nodig nog een laatste termijn van twee weken.
De extra tijd begint te tellen vanaf de datum van behandeling. Het is dan ook zaak om de aanvraag zo laat mogelijk in september in te dienen; op die manier kan uw organisatie optimaal profiteren van de reservetijd.

Geen gedifferentieerde premie WGA betalen

Eigenrisicodragers voor de WGA hoeven de gedifferentieerde premie WGA niet – als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen – af te dragen aan de Belastingdienst, maar draaien wel maximaal tien jaar lang zelf op voor de WGA-uitkering van hun langdurig arbeidsongeschikte (ex-) werknemers.