Per 2017 één garantie voor eigenrisicodragers

6 mei 2016 | Door redactie

Met ingang van 2017 moeten werkgevers die eigenrisicodrager voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten WGA willen worden, één garantieverklaring overleggen die het WGA-vast- én WGA-flex-risico dekt. Ook bestaande eigenrisicodragers voor de WGA moeten een nieuwe verklaring regelen.

In de brief aan de Tweede Kamer waarin minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingaat op de veranderingen in de WGA per 2017, zoomt hij ook in op de garantieverklaring die werkgevers moeten overleggen als ze eigenrisicodrager voor de WGA willen worden. Uit deze schriftelijke garantie moet blijken dat een bank of een verzekeraar garant staat voor eventuele verplichtingen die de werkgever niet nakomt.

Nu alleen eigenrisicodrager voor WGA-vast

De garantieverklaringen die tot nu toe zijn overlegd, hebben altijd alleen betrekking gehad op het WGA-vast-risico. Het is immers nog niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor het WGA-flex-deel. Per 2017 is een eigenrisicodrager voor de WGA echter verantwoordelijk voor het volledige WGA-risico. Elke werkgever die per 1 januari het WGA-risico zelf wil dragen, moet dus een garantieverklaring voor het volledige WGA-risico overleggen aan de Belastingdienst. Bestaande eigenrisicodragers kunnen geen aanvullende verklaring overleggen: het moet gaan om één garantieverklaring van één garantsteller die het hele WGA-risico dekt. De Belastingdienst zal de modelgarantieverklaring voor 2017 in juli op zijn website publiceren.

Deadline opgerekt voor bestaande eigenrisicodragers?

Een aanmelding om eigenrisicodrager te worden, moet altijd 13 weken vóór de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 januari 2017 is de deadline dus 2 oktober 2016. Minister Asscher is aan het onderzoeken of het haalbaar is om de termijn voor het aanleveren van een nieuwe garantieverklaring voor bestaande eigenrisicodragers voor de WGA op te rekken naar 31 december 2016.