Het effect van corona op witwaspraktijken

Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis verschillende maatregelen getroffen. Deze hebben ook gevolgen voor witwaspraktijken. Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft met ketenpartners een aantal mogelijke gevolgen in kaart gebracht.

15 mei 2020 | Door redactie

Kleinere criminelen voorzien deels in hun levensonderhoud met contant geld afkomstig uit illegale bron. Omdat veel ondernemingen op dit moment geen cash aannemen, moeten deze criminelen op zoek gaan naar andere manieren om hun betalingen te kunnen verrichten. Bijvoorbeeld door debet of credit cards te gebruiken. Criminelen met veel contant geld zullen zich wellicht druk maken om mogelijke inflatie of diefstal van cash. AMLC, het kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden, ziet nu al een toename in het omwisselen van cash naar goud. Er kan ook worden gekeken naar kluisverhuur.

Onderneming als dekmantel

Voor criminelen die een onderneming hebben als dekmantel, bijvoorbeeld een café of sportschool, zijn enkele scenario’s denkbaar. Een deel van de dekmantels is nu gesloten of zal een serieuze omzetdaling kennen. Criminelen die toch een gelijke omzet van hun dekmantelbedrijf opgeven, nemen dus een risico. Is een crimineel niet afhankelijk van deze inkomsten, dan zal hij meegaan in de huidige situatie en een omzetdaling opgeven en de situatie ‘uitzitten’. Een deel van de criminelen zal de bedrijvigheid fictief overhevelen naar een andere bedrijvigheid die wel door kan draaien of de fysieke business kan omzetten in een webshop. Daar kunnen fictieve goederen, bijvoorbeeld een softwaretool of een cadeaubon, worden aangeboden die worden gekocht met eigen zwart geld. Bijvoorbeeld via bitcoins.

Ongebruikelijke transacties

AMLC heeft indicatoren in kaart gebracht die meldplichtige instellingen, zoals banken en andere financiële ondernemingen, kunnen helpen om ongebruikelijke transacties in beeld te krijgen. Denk aan het kort na ontvangst van de coronasubsidie doorboeken naar een buitenlandse rekening of aan sinds maart opgerichte bedrijven met een enorme omzetstijging.