Integriteitsbeoordeling wettelijk verruimd

13 april 2018 | Door redactie

U kunt suggesties aandragen voor de aanpassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB). De wet geeft gemeenten, provincies en de rijksoverheid meer mogelijkheden om ondermijning aan te pakken.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) gaat fraude en ander crimineel gedrag tegen. De uitbreiding van de Wet BIBOB geeft overheden een sterkere informatiepositie. Ook krijgen ze de mogelijkheid om te controleren of er sprake is van een zogenoemde constructie met stromannen. (Een stroman is op papier de (juridische) eigenaar van bijvoorbeeld een voertuig, bedrijf, bankrekening maar heeft feitelijk gezien niet de leiding. Met deze constructie is de werkelijke eigenaar lastiger vindbaar voor bijvoorbeeld justitie). Zo zorgt de wijziging in de Wet BIBOB ervoor dat overheden meer eigen onderzoek kunnen doen naar de achtergrond van rechtspersonen en natuurlijke personen, bijvoorbeeld als ze een subsidie of een vergunning aanvragen of meedoen aan een aanbestedingsprocedure.

BIBOB-onderzoek mogelijk bij alle aanbestedingen

Eerder werd al bekend dat de wet wordt uitgebreid zodat een Bibob-onderzoek mogelijk is bij alle aanbestedingen. Nu mag dat nog alleen in de sectoren bouw, ICT en milieu maar ook in andere sectoren bestaat het risico op fraude en ander crimineel gedrag. De uitbreiding van de wet is nodig om ondermijnende, georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Dit is één van de speerpunten van de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en minister voor Rechtsbescherming Dekker. 

Ondernemingsraden hebben mogelijk zinvolle suggesties

Ondernemingsraden hebben vaak meer zicht op wat er speelt achter de schermen dan de achterban en krijgen ook wel eens te maken met integriteitskwesties. Mogelijk heeft de ondernemingsraad daarom goede suggesties om de wetswijziging zo vorm te geven zodat deze ook goed aansluit op de praktijk. Het wetsvoorstel is gepubliceerd op internetconsultatie.nl zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. Dit kan tot begin juni.