Werkplekonderzoek kan risico van rugklachten verkleinen

21 februari 2023 | Door redactie

In bepaalde sectoren zijn klachten aan het houding- en bewegingsapparaat de belangrijkste oorzaak van een beroepsziekte. Rugklachten komen daarbij het vaakst voor, meestal door verkeerd tillen. Een werkplekonderzoek kan helpen maatregelen te bedenken om het risico te verkleinen.

In de top 3 van gemelde beroepsziekten staan aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat op de derde plaats. Ze worden veroorzaakt door fysieke arbeidsbelasting en zorgen onder meer voor klachten aan nek, arm en schouders (KANS) en voor rugklachten. Maar in sommige sectoren staan ze op nummer een, zoals in de in de agrarische en groene sector. Daar zorgen klachten aan het bewegingsapparaat voor 42% van het verzuim. Het vaakst komen rugklachten voor (52%). Om dit terug te dringen doet de werkgever er goed aan om al bij beginnende rugklachten maatregelen te nemen. Een werkplekonderzoek kan daarbij helpen. Dat kan hij aanvragen via de bedrijfsarts.

Werkplekonderzoek voor praktische tips

Tijdens een werkplekonderzoek kijkt een kerndeskundige of een ergonoom wat er beter kan aan de werkplek en de manier van werken. Sommige maatregelen die daaruit voortkomen moet de werkgever uitvoeren, andere liggen bij de werknemer zelf. Stigas, de brancheorganisatie van de groensector, zet de belangrijkste tips op een rij:

  • Voorkom tillen met een gedraaide rug (werknemer).
  • Kies voor duwen van zware last in plaats van trekken (werknemer).
  • Zie pijn en vermoeidheid als waarschuwing en handel daarnaar (werknemer).
  • Zorg voor voldoende afwisseling van taken (leidinggevende).
  • Voer minipauzes in, ook als het heel druk is (leidinggevende.)

Beroepsziekten in cijfers

Van alle meldingen van een beroepsziekte ging in de afgelopen jaren ruim een kwart (26%) over klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Dat daalde in 2021 tot 15% doordat COVID-19 als beroepsziekte werd erkend en de meest gemelde beroepsziekte werd. In de landbouw, bosbouw en visserij, groot- en detailhandel en industrie komen beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat ongeveer twee keer vaker voor dan gemiddeld. Van alle meldingen in deze  categorie is 16% toe te schrijven aan rugklachten. De belangrijkste risicofactoren zijn tillen en dragen (20%), snel herhaalde armbewegingen uitvoeren (15%) en veel kracht zetten met de handen (13%).