Flexibiliteit en afwisseling in thuiswerkbeleid is cruciaal

23 september 2022 | Door redactie

Uit onderzoek van de HR- en salarisdienstverlener ADP blijkt dat werknemers afwisseling en flexibiliteit willen in zowel de locatie waar ze werken als in de werktijden. Volledig thuiswerken of volledig op kantoor werken ervaren ze als stressvol. Voor bestuurders en de OR zijn dit belangrijke punten om mee te nemen in de invulling van het thuiswerkbeleid.

Uit het onderzoek ‘People at Work 2022:a global workforce view’ van ADP onder 32.924 werknemers uit zeventien landen, waaronder Nederland, blijkt dat werknemers afwisseling en flexibiliteit hoog in het vaandel hebben staan. Zo geeft ruim 61% van de deelnemers in Nederland aan op zoek te gaan naar ander werk als de werkgever hen verplicht om fulltime terug te komen naar kantoor. Dit speelt vooral bij werknemers in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar (65%), bij 55+-werknemers geldt dat voor 52%. Slechts 27% van de werknemers is echter bereid om voor flexibiliteit in thuiswerken of op kantoor werken salaris in te leveren. Daarbij zouden deze werknemers bereid zijn om maximaal 11% salaris in te leveren. Werknemers zijn ook duidelijk in wat voor hen belangrijk is in het werk: het salaris (68%), plezier in het werk (59%), baanzekerheid (48%) en flexibiliteit (33%). De grootste stressfactoren zijn de lengte van de werkdag (22%) en het reizen naar kantoor (10%).

Goed ingericht thuiswerkbeleid kan wezenlijk verschil maken

Voor de OR zijn dit soort gegevens belangrijk om mee te nemen in de invulling van het thuiswerkbeleid (toolbox). Bij veel organisaties is dit beleid nog relatief nieuw en vinden er tussentijdse evaluaties plaatst. Daarnaast is het coronavirus ook nog niet verdwenen en is een nieuwe ronde met lockdowns niet uitgesloten. Ook dat kan invloed hebben op de invulling van het thuiswerkbeleid. De cijfers uit het onderzoek van ADP onderstrepen in elk geval het belang van een flexibele invulling, waarmee werknemers tot op zekere hoogte keuze hebben in de locatie waar ze werken en de werktijden. De OR kan deze cijfers eventueel onderbouwen met cijfers op basis van een eigen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) (tool). Zeker in het kader van de huidige personeelstekorten bij veel organisaties, is het van belang om personeel te behouden en om nieuwe werknemers aan te trekken. Een goed ingericht thuiswerkbeleid dat aansluit op de behoefte van werknemers kan daarbij wezenlijk verschil maken.