Overdrachtsbelasting voor koopstarters afgeschaft

15 september 2020 | Door redactie

Als het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting wordt aangenomen, sneuvelt de overdrachtsbelasting voor koopstarters. Het wetsvoorstel is er één van de 8 uit het pakket Belastingplan 2021.

Het kabinet stelt een differentiatie van de overdrachtsbelasting voor. Die moet de positie van koopstarters versterken. Deze differentiatie moet ertoe leiden dat er een verschuiving van de vraag plaatsvindt binnen het bestaande aanbod, waarmee de groep starters geholpen wordt ten koste van de groep beleggers.

Minder lang sparen voor kosten koper

Het kabinet stelt voor om de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt te schrappen, als zij van plan zijn om daadwerkelijk te gaan wonen in het huis dat zij kopen. Door de vrijstelling van overdrachtsbelasting hoeven starters onder een bepaalde leeftijd, die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken, minder lang te sparen voor het kunnen betalen van hun kosten koper. Om deze maatregel te financieren, wordt de reikwijdte van het verlaagde tarief van 2% beperkt tot burgers die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Algemene tarief verhoogd naar 8%
Als de wet wordt aangenomen, komen beleggers straks niet meer in aanmerking voor het verlaagde tarief. Dit versterkt de positie van alle kopers die de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken, dus ook doorstromers, ten opzichte van beleggers. Tegenover deze lastenverlichting staat dat het algemene tarief verder wordt verhoogd van 6% naar 8%. Dit tarief geldt voor de aankoop van niet-woningen. Denk daarbij aan bedrijfspanden en woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.