Initiatiefrecht van de OR

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo kan de OR invloed uitoefenen op het beleid van de werkgever. Het doen van een initiatiefvoorstel is wel gebonden aan regels. Deze online cursus legt u alles uit over het initiatiefrecht van de OR en de wettelijke procedure die daaraan hangt.

Beroepscompetenties

Kennis van het initiatiefrecht en het opzetten van een voorstel dat voldoet aan de wettelijke procedure.

Resultaat

Aan het einde van de toets bent u op de hoogte van de rechten en plichten van de OR met betrekking tot het initiatiefrecht. Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

U heeft nog geen toets gemaakt