Inspectie SZW zou te snel en te hoog beboeten

Er tekenen zich problemen af bij Inspectie SZW. De Inspectie zou vooral gericht zijn op strenge handhaving en beboeting. Hierdoor is niet alleen een flink percentage van de boetes onrechtmatig gebleken, maar komt ook de preventieve aanpak bij goedwillende ondernemers onder druk te staan.

20 oktober 2020 | Door redactie

Sinds het kabinet in 2013 besloot dat fraude harder aangepakt moest worden, heeft toezichthouder Inspectie SZW ongeveer € 200 miljoen aan boetes uitgedeeld. Het FD is hier met de stofkam doorheen gegaan, en komt tot de conclusie dat een aanzienlijk deel van die boetes onrechtmatig is geweest. Een aantal bedrijven vocht de boete aan en had er een gang naar de rechter voor over. Alleen al in 2019 bleek dat ISZW 15% van de uitgedeelde boetes geheel of gedeeltelijk moest terugbetalen omdat het aangetekende bezwaar werd toegewezen.

Streng opgetreden tegen vermeend illegale arbeid 

Bij het overwegen van een boete (tool) bestaat altijd een grijs gebied. Als de betreffende ondernemer al veel maatregelen heeft genomen of juist meer baat heeft bij voorlichting, kan ISZW ook besluiten geen boete te geven of slechts een gedeeltelijke. Dit in combinatie met voorlichting. Maar door het opschroeven van de maatregelen lijkt het strenge optreden de overhand te hebben gekregen. Vooral tegen vermeend illegale arbeid (tool) wordt streng opgetreden. Toch lijkt SZW er zelf ook bezig te zijn met het strenge boetebeleid. Volgens het FD liet het ministerie weten dat het beleid juist weer wat verzacht is, en dat in 2019 bij 30% van de overtredingen werd afgezien van een boete of dat deze werd verlaagd.

Bijlagen bij dit bericht