Cijfers investeringsaftrek 2017 bekend

Als uw organisatie in 2017 in bedrijfsmiddelen investeert, kan er onder voorwaarden worden geprofiteerd van drie soorten investeringsaftrek. Onlangs zijn de tarieven voor 2017 bekendgemaakt. Hoe hoog zijn die en welke voorwaarden mag uw organisatie niet uit het oog verliezen?

23 december 2016 | Door redactie

De investeringsaftrek is onderverdeeld in een aantal ondernemersfaciliteiten (tool): de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de daarmee samenhangende willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL-regeling).

De Milieulijst en Energielijst 2017 zijn begin 2017 definitief

De bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en de VAMIL komen te staan op de Milieulijst die begin 2017 gepubliceerd wordt. Via de MIA kunt u de fiscale winst verlagen. Met welk percentage dit kan worden gedaan is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. De VAMIL is een mogelijkheid om een bedrijfsmiddel op een willekeurig moment af te schrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Ook de Energielijst 2017 wordt begin januari gepubliceerd. Daarop vindt u de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA.

De bedragen voor KIA voor 2017

De KIA (tool) is een aftrekpost waarmee ondernemingen fiscaal voordeliger kunnen investeren. In 2016 gaf de overheid nog € 424 miljoen uit aan de KIA. Het kabinet trekt in 2017 zo’n € 17 miljoen extra uit voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en  rekent voor 2017 op een bedrag van € 441 miljoen. De reden hiervoor is het toenemend aantal investeringen door het mkb, dat hierdoor vaker een beroep doet op de KIA. Voor de KIA geldt dat uw organisatie deze regeling mag toepassen als u een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen:  

  • van € 2.301 tot € 56.192: 28% aftrek;
  • van € 56.193 tot € 104.059: € 15.734 aftrek;
  • van € 104.060 tot € 312.176: € 15.687 aftrek, verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059.