Meer geld voor KIA in 2017

20 september 2016 | Door redactie

Het kabinet trekt in 2017 zo’n € 17 miljoen extra uit voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is opgenomen in de Miljoenennota 2017, die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

De KIA is een aftrekpost waarmee organisaties fiscaal voordeliger kunnen investeren. In 2016 gaf de overheid nog € 424 miljoen uit aan de KIA (tool). Het kabinet rekent voor 2017 op een bedrag van € 441 miljoen. De reden zijn mogelijk de toenemende investeringen door het mkb, die hierdoor vaker een beroep doen op de KIA. 

KIA kent plafond

Uw organisatie profiteert van de KIA als u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeert in bedrijfsmiddelen:

  • van € 2.301 tot € 56.024: 28% aftrek
  • van € 56.024 tot € 103.748: € 15.687 aftrek
  • van € 103.748 tot € 311.242: € 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.748. 

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.