Regels herinvesteringsreserve geactualiseerd

9 november 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een nieuw zogenoemd verzamelbesluit gepubliceerd over de herinvesteringsreserve (HIR). Met dit verzamelbesluit zijn de regels rondom de HIR weer in lijn met recente jurisprudentie.

Ondernemingen en de fiscus procederen regelmatig over de HIR (tool). De HIR wordt vaak gebruikt om het betalen van belasting uit te stellen, en het vormen van een HIR wordt door de fiscus dan ook kritisch bekeken. Sommige zaken over de HIR schoppen het tot de Hoge Raad. De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad verschillende arresten gewezen die een vernieuwing van het verzamelbesluit (pdf) noodzakelijk maakten. Zo oordeelde de Hoge Raad enige tijd geleden dat een HIR alleen overeind blijft als uw voornemen tot herinvestering niet onderbroken wordt. Ook mag u geen ruilarresten toepassen op bedrijfsmiddelen waarvoor u een HIR had kunnen vormen.

Driejaarstermijn op verzoek verlengbaar

U mag een HIR vormen als u bij de verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst behaalt, maar deze winst opnieuw wilt investeren in een ander bedrijfsmiddel. Vormt u geen HIR, dan is de boekwinst belastbaar. U kunt de belastingclaim echter niet eindeloos voor u uit schuiven. U moet de HIR namelijk binnen drie jaar inzetten voor een ander bedrijfsmiddel. U mag deze termijn met een verzoek aan de inspecteur verlengen. U moet dan aan kunnen tonen dat u een voornemen heeft tot herinvesteren, maar dat dit door omstandigheden nog niet mogelijk is geweest.