Wat zijn de mogelijkheden voor investeringsaftrek?

30 juli 2019

Onder welke voorwaarden kan ik bij het investeren in bedrijfsmiddelen gebruik maken van de investeringsregelingen KIA, VAMIL, MIA en EIA?

Als uw onderneming in bedrijfsmiddelen investeert, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor investeringsaftrek en daarmee financieel voordeel behalen. Er zijn drie soorten investeringsaftrek.

1. MIA & VAMIL
Als u als ondernemer fiscaal voordelig wilt investeren in milieuvriendelijke technieken, dan kan dat met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). De MIA is een mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel en is maximaal 36% bij bedragen vanaf € 2.500. Het maximuminvesteringsbedrag is € 114 miljoen.

De VAMIL is een mogelijkheid om een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Door sneller af te schrijven, vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel. De maximale aftrek is 75%. Het budget voor de VAMIL is in 2019 € 25 miljoen.

2. KIA
De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is van toepassing als u een bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeert in bedrijfsmiddelen. De aftrek is 28% voor investeringsbedragen tussen € 2.301 en € 57.321. Bij een investering tussen €57.322 en € 106.150 is de aftrek € 16.051. Is de investering hoger dan € 106.151 en maximaal € 318.449, dan is de aftrek € 16.051, verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150.

3. EIA
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is in 2019 45% als u investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Kijk voor meer informatie op rvo.nl. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Het maximum investeringsbedrag is € 147 miljoen.