Nieuw winstmodel accountants gaat in per 2018

15 september 2016 | Door redactie

Per 1 juli 2017 moeten accountantsorganisaties beschikken over een inventarisatie van eventuele negatieve prikkels in hun winstmodel. Op basis van dit document moet een accountantsorganisatie voor 1 januari 2018 een transitieplan opstellen voor een herziening van het winstmodel.

Het rapport ‘In het publiek belang’ heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zich heeft verdiept in het winstmodel dat accountantsorganisaties hanteren. Dit model houdt in dat toetredende partners een vooraf vastgestelde geldsom inleggen om een aandeel te krijgen in de accountantsorganisatie. Dit model moet door de NBA geleidelijk worden uitgefaseerd. Een accountantsorganisatie is alleen verplicht om haar winstmodel te herzien als er geen controlewerkzaamheden verricht worden voor organisaties met een openbaar belang, dit zijn de zogenoemde niet-oob-accountantsorganisaties.

Uitfasering is maatwerk

Uit onderzoek van de NBA, onder 400 accountantsorganisaties, blijkt dat 70% van de ondervraagden op dit moment beschikt over een winstmodel dat volgens de nieuwe richtlijnen herzien moet worden. Zie ook het diagram hieronder. Hoe de accountantsorganisatie die de jaarrekening van uw organisatie controleert haar winstmodel uitfaseert, is maatwerk. De NBA heeft aangegeven dat zij hier bewust geen blauwdruk voor heeft gemaakt, maar er zijn wel oplossingsrichtingen gepubliceerd die de betreffende accountantsorganisaties de goede richting op wijzen. 

winstmodel.JPG

Rendement.nl biedt de tool Controleverklaring van de onafhankelijke accountant aan. Neem deze overeenkomst door zodat u bij het opstellen van de jaarrekening alvast rekening houdt met de belangrijkste aandachtspunten van de accountant.

Bijlagen bij dit bericht