Energie besparen is deels ook verplicht

15 april 2022 | Door redactie

De overheid vraagt het bedrijfsleven steevast vriendelijk om duurzamer te worden, maar zet tegelijkertijd ook ‘dwangmiddelen’ in. Zo is er de informatieplicht energiebesparing en moeten veel kantoorpanden in 2023 energielabel C hebben. Op beide gebieden is er nog wel een slag te maken.

Verduurzaming staat hoog op de agenda in het bedrijfsleven. Niet in de laatste plaats vanwege de fiks gestegen energieprijzen van de afgelopen tijd. Maar ook bij het binnenhalen van financiering en voor het bedrijfsimago (verdiepingsartikel) is een streven naar klimaatneutraal ondernemen een aanbeveling. En het is natuurlijk net even beter voor de planeet.

Verplicht energie besparen en rapporteren

Het kabinet heeft flinke klimaatambities. Daarom wordt er onder meer een miljardenfonds opgetuigd voor de financiering van de verduurzaming van Nederland. waaruit de verduurzaming van het land gefinancierd moet worden. De overheid geeft ook subsidies om organisaties te helpen bij de verduurzaming, maar probeert de vergroening ook aan te jagen met verplichtingen. Eén daarvan is de energiebesparingsplicht voor organisaties die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken. Zij zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Bovendien moeten zij bij uitvoerder RVO rapporteren over die maatregelen.
Uit cijfers van de RVO blijkt dat er zo’n 59.800 organisaties zijn die onder de rapportageplicht vallen. Daarvan hadden er medio januari een kleine 52.900 een rapportage ingediend. Naar verluidt wordt de naleving op deze plicht wel steeds verder opgevoerd, al zal die voor veel kleinere mkb’ers niet gelden. Niettemin is elke besparing natuurlijk mooi meegenomen, en organisaties kunnen daarbij onder meer denken aan de kantoorverlichting en slimmer printen.

Kantoorpand moet energielabel C hebben

Daarnaast is er nog de verplichting voor een deel van de kantoorpanden om per 2023 een energielabel C te hebben. Zo niet, dan mogen die panden niet meer gebruikt worden als bedrijfspand. Volgens de laatste inventarisatie van de RVO heeft zo’n 44% van de kantoren die straks een C-label moet hebben ook daadwerkelijk het label binnen. Ook daarbij is dus nog wel een slag te maken (zie daarvoor ook deze checklist).
Om de vergroening van bedrijfspanden aan te jagen pleiten ondernemersorganisaties voor gerichtere ondersteuning vanuit de overheid. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zouden ook bepaalde bedrijfspanden in aanmerking moeten kunnen komen voor de subsidie ISDE. Deze regeling geeft een tegemoetkoming voor isolatiemaatregelen. De ondernemersorganisaties vinden dat de ISDE ook open moet staan voor bedrijfspanden die qua energieverbruik veel lijken op woningen, zoals winkels en horecapanden. Ook zou er een speciale variant van het BMKB moeten komen, een ‘BMKB-Groen’. Bij het BMKB staat de overheid deels garant voor de financiering. Via deze BMKB-Groen zouden ondernemingen die onder de energiebesparingsplicht vallen dan makkelijker geld kunnen lenen om die besparingen te financieren.