Belastingdienst verstuurt WTL-beschikkingen 2020

Sinds 3 juni is de Belastingdienst begonnen met het versturen van de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) 2020. Als een werkgever over 2020 recht heeft op loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV, ontvangt hij de beschikking vóór 1 augustus 2021.

9 juni 2021 | Door redactie

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kan een werkgever drie tegemoetkomingen voor werknemers ontvangen: het LIV, het jeugd-LIV en een LKV. Organisaties die vorig jaar recht hadden op een LKV en (jeugd-)LIV ontvingen hiervoor een voorlopige berekening van UWV. In de beschikking die de fiscus sinds 3 juni stuurt, staat het bedrag voor de LKV’s, het LIV of het jeugd-LIV. Het bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. De fiscus betaalt de tegemoetkoming(en) zo snel mogelijk uit aan de werkgever. Hij doet dat in ieder geval binnen zes weken na de datum op de beschikking, dit is uiterlijk op 12 september 2021.

Afrondingsverschillen belangrijk bij controle beschikking

Als een werkgever denkt dat de beschikking niet klopt, kan hij het beste eerst controleren of dit komt door afrondingsverschillen. Hiervoor moet hij de beschikking vergelijken met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen (en dus niet met de uren uit de loonadministratie!). In de aangifte loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis daarvan berekent UWV de tegemoetkomingen.
Als de werkgever het dan nog steeds niet eens is met de beschikking, kan hij bezwaar maken bij de Belastingdienst. In de beschikking staat het adres en de termijn waarbinnen het bezwaar moet worden ingediend.

Bijlagen bij dit bericht