Loonstaat op de schop door uniform loonbegrip

5 december 2012 | Door redactie

De invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 zorgt ervoor dat de loonstaat verandert. Er komt een rubriek bij voor toepassing van de tijdelijke heffingskorting. Maar ook de kolommen gaan op de schop.

De loonstaat van 2013 ziet er een beetje anders uit dan nu. Als uw onderneming een salarissoftwarepakket gebruikt, heeft u daar geen omkijken naar. Dan wordt de gewijzigde loonstaat hier automatisch in verwerkt. Maar als u een zelfgebouwd pakket gebruikt, moet u de wijzigingen in de loonstaat hier zelf in verwerken.

Tijdelijke heffingskorting op de loonstaat

In de rubriek ‘Gegevens voor de tabeltoepassing’ vult u altijd al in of u de loonheffingskorting voor een werknemer toepast. Per 2013 kunt u ook invullen of u de jonggehandicaptenkorting of de tijdelijke heffingskorting voor vroegpensioen wilt toepassen. Over deze laatste heffingskorting las u al in het bericht ‘Nieuwe heffingskorting bij uniform loonbegrip’.

Nummering kolommen blijft onveranderd

Een aantal kolommen op de loonstaat komen in zijn geheel te vervallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle kolommen waarin u nu nog de loonbestanddelen invult die uitsluitend loon zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. In 2013 heeft u te maken met een uniform heffingsloon, dus zulke loonbestanddelen komen niet meer voor. De gegevens die u nu in die kolommen boekt, kunt u in 2013 kwijt in kolom 3, 4, 5 of 7. Voor ‘normale’ werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zijn volgend jaar de bedragen in kolom 8, 12 en 14 gelijk: in alledrie staat het uniform heffingsloon. Op verzoek van softwareleveranciers blijft de nummering van de kolommen onveranderd. Hieronder vindt u de kolommen in 2012 en 2013.

2012-12-03 Salaris - Loonstaat