Loonstaat op de schop door uniform loonbegrip

De invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 1 januari 2013 zorgt ervoor dat de loonstaat verandert. Er komt een rubriek bij voor toepassing van de tijdelijke heffingskorting. Maar ook de kolommen gaan op de schop.

5 december 2012 | Door redactie

De loonstaat van 2013 ziet er een beetje anders uit dan nu. Als uw onderneming een salarissoftwarepakket gebruikt, heeft u daar geen omkijken naar. Dan wordt de gewijzigde loonstaat hier automatisch in verwerkt. Maar als u een zelfgebouwd pakket gebruikt, moet u de wijzigingen in de loonstaat hier zelf in verwerken.

Tijdelijke heffingskorting op de loonstaat

In de rubriek ‘Gegevens voor de tabeltoepassing’ vult u altijd al in of u de loonheffingskorting voor een werknemer toepast. Per 2013 kunt u ook invullen of u de jonggehandicaptenkorting of de tijdelijke heffingskorting voor vroegpensioen wilt toepassen. Over deze laatste heffingskorting las u al in het bericht ‘Nieuwe heffingskorting bij uniform loonbegrip’.

Nummering kolommen blijft onveranderd

Een aantal kolommen op de loonstaat komen in zijn geheel te vervallen. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle kolommen waarin u nu nog de loonbestanddelen invult die uitsluitend loon zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. In 2013 heeft u te maken met een uniform heffingsloon, dus zulke loonbestanddelen komen niet meer voor. De gegevens die u nu in die kolommen boekt, kunt u in 2013 kwijt in kolom 3, 4, 5 of 7. Voor ‘normale’ werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking zijn volgend jaar de bedragen in kolom 8, 12 en 14 gelijk: in alledrie staat het uniform heffingsloon. Op verzoek van softwareleveranciers blijft de nummering van de kolommen onveranderd. Hieronder vindt u de kolommen in 2012 en 2013.

2012-12-03 Salaris - Loonstaat