Nieuwe modellen voor loonstaat en jaaropgaaf 2020

De Belastingdienst heeft nieuwe modellen gepubliceerd die werkgevers kunnen gebruiken voor de loonstaat en jaaropgaaf. In de 2020-versies van deze documenten zijn de laatste wijzigingen verwerkt.

9 januari 2020 | Door redactie

Er is een nieuw model voor de loonstaat (tool) die de werkgever voor iedere werknemer moet invullen. Hierop staat niet alleen wat de werknemer aan loon in welke vorm dan ook ontvangt, maar bijvoorbeeld ook hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen de werkgever erop inhoudt, hoeveel premies werknemersverzekeringen hij erover betaalt en hoeveel reiskostenvergoeding de werknemer ontvangt. Die complete loonstaat moet deel uitmaken van de loonadministratie van de werkgever. Werkgevers zijn daarbij niet verplicht om het model van de Belastingdienst te gebruiken, als de loonstaat maar de vereiste gegevens bevat.

Adres mag niet op jaaropgaaf

Werkgevers moeten na afloop van elk kalenderjaar aan iedere werknemer een jaaropgaaf geven. Ook voor die jaaropgaaf is er een nieuw model (tool). Hierin is een belangrijke wijziging doorgevoerd: de adresgegevens van de werknemer en uw organisatie staan er niet langer op.
Werkgevers die het model gebruiken voor het maken van de jaaropgaaf, weten zeker dat ze een complete jaaropgaaf verstrekken en – minstens even belangrijk – dat ze geen gegevens vermelden die er niet op hoeven. Gegevens die niet op de jaaropgaaf hoeven, mogen er namelijk ook niet op staan.  

Ook kritisch naar loonstrook kijken

Hoewel er geen modellen zijn voor de loonstrook die werkgevers aan werknemers moeten verstrekken, is het van belang dat organisaties ook daar bij de eerste loonbetaling over 2020 kritisch naar kijken. De gegevens die op de loonstrook moeten staan, zijn namelijk gewijzigd: het burgerservicenummer (BSN) mag er niet meer op. Werkgevers die de laatste loonstrook van de werknemer als jaaropgaaf gebruiken, zullen het BSN op die loonstrook dus apart moeten toevoegen. Op de jaaropgaaf moet het namelijk wél staan.

Bijlagen bij dit bericht

Model jaaropgaaf
Tools | Formulieren
Model loonstaat
Tools | Formulieren