Studietoelage voor kind van werknemer verduidelijkt

Omdat het onderwerp ‘Belastingvrije studietoelage voor kinderen van werknemers’ vragen heeft opgeroepen, publiceerde de Belastingdienst onlangs een verduidelijking. Dit onderwerp was toegevoegd aan de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.

18 maart 2019 | Door redactie

In de laatste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 legde de Belastingdienst uit hoe werkgevers onbelast de studiekosten van de kinderen van hun werknemers kunnen vergoeden. Dat kunnen ze doen door de toelage direct toe te kennen aan het kind van de werknemer.  
In de verduidelijking noemt de Belastingdienst dit ‘zelfstandig toekennen van een studietoelage’ aan in Nederland wonende kinderen een vorm van (belast) inkomen. Alléén als de studietoelage van het kind niet hoger is dan € 6.759 en de student de loonheffingskorting laat toepassen, hoeft de werkgever er géén loonbelasting/premie volksverzekeringen over in te houden en af te dragen.

Eindheffing aanwijzen of uit studiefonds

De Belastingdienst noemt in de vierde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (pdf) in totaal drie manieren waarop het onbelast vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers mogelijk is. Naast de mogelijkheid om de kosten direct aan het kind van de werknemer te vergoeden, zijn er nog twee mogelijkheden:

  • De werkgever kan de vergoeding aan de werknemer geven en deze als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte (tools) aanwijzen.
  • Een uitkering uit een studiefonds kan onder bepaalde voorwaarden onbelast blijven.

Van elk van deze twee opties zal de Belastingdienst een voorbeeld toevoegen aan het Handboek Loonheffingen 2019 (tool).

Toevoegingen in het Handboek Loonheffingen

De Belastingdienst kondigde aan dat er in het Handboek Loonheffingen 2019 in de loop van het jaar komt te staan dat de werkgever geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (tool) hoeft in te houden bij een eenmalige studietoelage aan het kind van de werknemer. Ook neemt de Belastingdienst erin op dat de groene tabellen voor de loonbelasting van toepassing zijn bij een studietoelage aan het kind van de werknemer.