WAB en NOW belangrijkste thema’s salarisprofessional

9 september 2020 | Door redactie

Salarisprofessionals zijn dit jaar vooral druk met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). Ook hebben de meeste salarisprofessionals te maken met een toegenomen werkdruk. Dat blijkt uit het jaarlijkse Trendonderzoek Salarisprofessionals van het NIRPA.

De WAB is in 2020 het belangrijkste thema in het werk van salarisprofessionals. Iets meer dan 60% zet dit thema op de eerste plek en dat is meer dan verwacht. Want in 2019 dacht slechts 42% van de salarisprofessionals dat de WAB een belangrijk onderdeel van hun werk zou worden. Na de WAB houdt de salarisprofessional zich dit jaar het meeste bezig met de NOW. Gelukkig was het merendeel tevreden over de informatievoorziening over de nieuwe regeling: meer dan een derde vond die goed en nog eens bijna 60% vond het voldoende. Dat was belangrijk, omdat salarisprofessionals in korte tijd de regeling moesten kennen.

Voor 2021 is de verwachting dat de WAB minder belangrijk wordt, maar wel nog in de top 3 blijft staan. Samen met cao-wijzigingen en de werkkostenregeling. De NOW verdwijnt niet, maar blijft naar verwachting nog een kleine rol spelen.

Werkdruk en complexiteit van werk nemen toe

De werkdruk is volgens 60% toegenomen in 2020 en vormt dan ook een van de belangrijkste knelpunten in het werk van een salarisprofessional. Daarnaast is ook volgens 80% van de ondervraagden het werk complexer  geworden. Deze twee ontwikkelingen komen vooral door regelgeving, de toenemende flexibilisering van arbeidsrelaties, de WAB en de coronacrisis. Bijna 40% ervaarde zelfs direct een toename van de werkdruk door de crisis. Ruim tweederde verwacht dat hun werk de komende jaren alleen maar zwaarder wordt. Volgens de onderzoekers komt deze verzwaring voornamelijk doordat de salarisprofessional een grotere adviesrol heeft gekregen.

Meeste salarisprofessionals kunnen thuiswerken

Door de coronacrisis moesten ook meer salarisprofessionals thuiswerken. De meesten konden de loonadministratie vanuit huis doen. Voor 78% was thuiswerken al mogelijk en voor 17% werd dat mogelijk gemaakt. Voor een klein deel (5%) is thuiswerken een stuk lastiger, omdat zij vanuit huis niet tot alle systemen toegang hebben.

Bijlagen bij dit bericht