Thema Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

Naar themapagina

Aantal arbeidsongevallen in 2017 voor vijfde jaar op rij gestegen

17 mei 2018 | Door redactie

In 2017 steeg het aantal arbeidsongevallen met 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Al vijf jaar is er een stijgende lijn in het aantal meldingen van arbeidsongevallen, blijkt uit het jaarverslag van Inspectie SZW.

In 2017 steeg het aantal arbeidsongevallen voor de vijfde keer op rij, blijkt uit het Jaarverslag Inspectie SZW 2017 (pdf). De onderzoeken naar arbeidsongevallen namen daardoor 70% van de beschikbare tijd van Inspectie SZW in beslag. Door het uitbreiden van de capaciteit wil Inspectie SZW weer 50% van de tijd kunnen besteden aan inspecties op veilig en gezond werk. Het aantal arbeidsongevallen steeg weliswaar, maar er was ook positief nieuws. Het aantal dodelijke arbeidsongevallen is namelijk gedaald. In 2016 vielen er 70 doden, in 2017 waren er 50 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Overtredingen Wet minimumloon geconstateerd

Inspecteurs hebben in 2017 onder andere overtredingen geconstateerd van de Wet minimumloon (tool) en de Arbeidstijdenwet (tools). Zij troffen ondanks de aantrekkende economie werkgevers aan die onderbetaalden, (een deel van) het salaris niet uitbetaalden of onterecht hoge kosten in rekening brachten bij werknemers. Zo hielden sommige werkgevers salaris in voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook trof de Inspectie werknemers aan die zo ernstig werden onderbetaald dat zij op hun werkplek moesten overnachten.

Risico blootstelling gevaarlijke stoffen onderschat

De Inspectie deed in 2016 en 2017 onderzoek naar de situatie die was ontstaan bij lycrafabriek DuPont. Daaruit bleek dat het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen te makkelijk onderschat werd. Eerder dit jaar waarschuwde Inspectie SZW al dat werkgevers te weinig doen om hun werknemers te beschermen tegen de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen kunnen niet alleen gezondheidsgevolgen hebben op de korte termijn; sommige gezondheidsklachten openbaren zich pas na tientallen jaren. 80% van de mensen die overlijden als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen zijn gepensioneerd. Inspectie SZW besteedde in 2017 meer aandacht aan gezondheidsaspecten voor de lange termijn.

Lees meer over de plannen van Inspectie SZW in Arbo Rendement 05-2018 op pagina 7 en 8. Abonnees van Arbo Rendement ontvingen dit nummer dinsdag 15 mei per post.