Het verschil: ongevalsrapportage en ongevalsboeterapport

28 mei 2019 | Door redactie

Een onderzoek door Inspectie SZW wordt afgerond met een rapport. Afhankelijk van de conclusies maakt de inspecteur een ongevalsrapport of een ongevalsboeterapport op. Wat is het verschil, behalve een eventuele boete?

Inspectie SZW onderzoekt arbeidsongevallen om te ontdekken of er sprake is van overtreding van de onder andere de Arbowet. Er kan sprake zijn van nalatigheid van de werkgever. Of misschien heeft de werkgever wel al het mogelijke gedaan om veiligheid op de werkvloer te waarborgen, maar hebben de werknemers de veiligheidsvoorschriften genegeerd. Het is ook mogelijk dat een ongeluk niet te voorkomen of te voorzien was. Als de inspecteur oordeelt dat de werkgever of de betrokken werknemers niets te verwijten valt, volgen er geen sancties. De inspecteur stelt dan wel een ongevalsrapport op, maar legt geen boete op. Alle betrokkenen bij het ongeluk krijgen een exemplaar van het ongevalsrapport toegestuurd.

Bij overtredingen wel een ongevalsboeterapport

Is er wel sprake van één of meer overtredingen van de wet en zijn deze overtredingen (mede) de oorzaak van het arbeidsongeval? Dan maakt Inspectie SZW een ongevalsboeterapport op. In dit geval wordt wel een boete opgelegd. Ook als het slachtoffer ernstig letsel heeft opgelopen, maakt de SZW-inspecteur een ongevalsboeterapport op. Bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop zijn de gevolgen groter want dan schakelt Inspectie SZW ook de officier van justitie in. Samen onderzoeken zij of er sprake is van een misdrijf. Zo ja, dan maakt de inspecteur naast zijn eindrapport een proces-verbaal op.

ONGEVALSRAPPORTAGE: een verslag van het onderzoek door Inspectie SZW naar een arbeidsongeval waarbij werkgever of werknemer niets te verwijten valt. In dit geval wordt geen boete opgelegd.

ONGEVALSBOETERAPPORT: een rapport naar aanleidingen van overtredingen van de wet. Bij dodelijke ongevallen kan sprake zijn van een misdrijf.