Onvoldoende controle op uitbuiting en fraude

5 juli 2016 | Door redactie

Doordat er onvoldoende capaciteit is bij Inspectie SZW is zij niet in staat om organisaties met een grote kans op fraude en uitbuiting vaak genoeg te controleren. De werknemers in deze organisaties lopen daardoor meer risico en malafide werkgevers denken ermee weg te komen. Minister Asscher laat onderzoek doen naar de capaciteit van Inspectie SZW.

Volgens Vakbond CNV heeft Inspectie SZW onvoldoende capaciteit om te controleren op fraude en uitbuiting bij organisaties in risicosectoren. Werknemers in deze sectoren lopen hierdoor meer risico op uitbuiting en andere malafide praktijken. De bond wil dat de overheid gaat onderzoeken of de capaciteit van Inspectie SZW wel voldoende is en hoe deze kan worden aangevuld. Goed werkgeverschap betekent niet alleen zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, maar ook voor een eerlijke beloning, betaling van het minimumloon(tool) en naleving van de Arbeidstijdenwet (tool). Inspectie SZW ziet erop toe dat organisaties zich aan de regels houden. Niet voor niets zijn arbeidsuitbuiting en fraude speerpunten in het Jaarplan 2016.

Bezoek inspectie bij 3,5% van werkgevers

Risicosectoren zijn de bouw, de detailhandel, de horeca, de land- en tuinbouw, het transport, de schoonmaakbranche en de uitzendbranche. Hier wordt vooral gecontroleerd op oneerlijke concurrentie, schijnconstructies en uitbuiting. Vorig jaar is in deze sectoren slechts 3,5% van de werkgevers gecontroleerd. Als de kans op een bezoek van Inspectie SZW (tool) vrijwel nilhil is, zullen kwaadwillende werkgevers zich niet genoodzaakt voelen hun malafide praktijken te stoppen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd onderzoek te doen naar het tekort aan capaciteit.