Tips om opleidingen te evalueren

22 juni 2015 Door redactie

De kwaliteit van scholing in uw organisatie kunt u verbeteren door opleidingsactiviteiten regelmatig te evalueren. Dat kan in de vorm van een observatie, een mondelinge evaluatie of een vragenlijst. Belangrijk is in ieder geval dat u niet alleen naar de leerresultaten kijkt, maar ook naar de leermiddelen en het proces.

Om de kwaliteit van opleidingsinstrumenten te bewaken, is het verstandig om regelmatig te toetsen hoe werknemers (en leidinggevenden) opleidingsactiviteiten waarderen. Betrek in uw evaluatie niet alleen de leerresultaten, maar kijk ook of de leermiddelen voldoen en of u het proces misschien nog moet aanscherpen.

Checklist voor het evalueren van opleidingen

U kunt de volgende checklist gebruiken om uw opleidingsactiviteiten te evalueren:

Leerresultaten:

 • De opleidingsdoelen zijn behaald: zorg dat u deze vooraf heeft vastgesteld.
 • De minimale score om te kunnen spreken van een geslaagd opleidingstraject is… (denk hierbij aan het percentage werknemers dat in één keer slaagt voor een (praktijk)toets).
 • Het geleerde wordt toegepast in de praktijk en dat blijkt uit…(denk hierbij aan hogere productiviteit, efficiëntere werkprocessen, hogere klant- en/of medewerkerstevredenheid, kostenbesparing, beter bedrijfsresultaat enzovoorts).
 • De leerresultaten wegen op tegen de opleidingskosten.

Leermiddelen:

 • De leerinstrumenten zijn geschikt voor onze medewerkers: ze zijn gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en worden daadwerkelijk gebruikt.
 • De medewerkers zijn tevreden over de opleidingsvorm (klassikaal, blended learning, e-learning).
 • De werknemers zijn tevreden over de deskundigheid, inhoudelijke ondersteuning en aanpak van de trainer, docent of coach.

Proces:

 • De medewerkers zijn tevreden over de feedback en begeleiding van hun leidinggevende of HR-afdeling (voorafgaand, tijdens en na afloop van het leertraject).
 • De betrokkenen – medewerkers, leidinggevenden, HR- en opleidingsprofessionals – hebben hun verantwoordelijkheid genomen tijdens het opleidingstraject.
 • De samenwerking en communicatie met opleiders en coaches is optimaal.
 • De opleidingsactiviteiten zijn volgens planning verlopen.
 • De opleidingsactiviteiten passen binnen het opleidingsbeleid van de organisatie.
 • Het beschikbare opleidingsbudget is niet overschreden.

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

E-learningcursussen

 • Analytisch en creatief denken
  • Videocollege 23 minuten

  Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken...

 • Opleiden
  • Videocollege 29 minuten

  Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar...

 • Personeelsplan schrijven
  • Videocollege 18 minuten

  Deze cursus gaat in op de beste en meest doeltreffende manier om een balans aan te brengen tussen de beschikbare personeelsomvang en de hoeveelheid werk die gedaan moet worden. U leert...

Heeft u een vraag over Opleiding en ontwikkeling?

Ruben Kooy

Psycholoog

Akerendam
Adviseur is nu beschikbaar