Nieuws

f

IB-ondernemer krijgt meer spaarmogelijkheden oude dag

Fiscaal | 30-06-2022 | Inkomstenbelasting (IB)

De Wet toekomst pensioenen geeft ondernemers voor de inkomstenbelasting meer mogelijkheden om voor de oude dag te sparen. Daarom is ook besl...

fa

Onjuiste SBI-code kan qua pensioen in de papieren lopen

Financiële administratie | 27-05-2022 | Pensioen via de werkgever

Elke ondernemer moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarbij krijgt de onderneming een code die staat v...

hr

Steeds meer afspraken over stoppen met werk via RVU

HR | 24-05-2022 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Voor ongeveer 2,5 miljoen werknemers is inmiddels een cao-afspraak gemaakt over een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Het aantal werk...

fa

Accountant kan rol spelen bij pensioentransitie

Financiële administratie | 24-05-2022 | Pensioenakkoord

De Sectorcommissie Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft ger...

s

Nota van wijziging wetsvoorstel toekomst pensioenen

Salarisadministratie | 19-05-2022 | Pensioenakkoord

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stuurde deze week een eerste nota van wijziging voor het voorstel voor de W...

or

Taken OR verzwaard voor beoordeling invaren pensioen

OR | 06-04-2022 | Pensioenakkoord

In het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen krijgt de ondernemingsraad (OR) (tijdelijk) een verzwaard takenpakket. Zo moet de OR d...

or

Rol OR, PVT en PV bij wijzigingen pensioenregelingen

OR | 01-04-2022 | Pensioenakkoord

Het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen is ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe pensioenregels moeten per 1 januari 2023 in w...

hr

Wijziging pensioenregeling wegens nieuw pensioenstelsel

HR | 31-03-2022 | Pensioen via de werkgever

Met de presentatie van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen is de volgende stap gezet in de hervorming van het pensioenstelsel. Als...

s

Percentage pensioenpremie wordt leeftijdsonafhankelijk

Salarisadministratie | 31-03-2022 | Pensioenakkoord

In het nieuwe pensioenstelsel is opgenomen dat voor alle pensioendeelnemers de verschuldigde premie een gelijk percentage van het loon gaat...

f

Wetsvoorstel toekomst pensioenen ligt bij Tweede Kamer

Fiscaal | 31-03-2022 | Pensioenakkoord

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tw...