Nieuws

hr

AOW-leeftijd gaat per 2023 én 2028 verder omhoog

HR | 10-11-2022 | AOW

Per 1 januari 2023 stijgt de leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen naar 66 jaar en tien maanden. Vanaf 2028...

hr

Nu informeren over wijziging collectieve zorgverzekering

HR | 01-11-2022 | Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 2023 kunnen werknemers geen korting meer ontvangen op de zorgpremie via een collectieve zorgverzekering. Werkgevers doen er goed aan h...

or

Instemmingsrecht OR bij pensioen, winst en sparen

OR | 28-10-2022 | Instemmingsrecht

Regelingen op het gebied van pensioen, winstdeling en sparen vallen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). Wil de werkgeve...

hr

Informatie op loonstrook over pensioen wordt verplicht

HR | 25-10-2022 | Pensioen via de werkgever

Aan het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) zijn maatregelen toegevoegd om meer werkenden pensioen te laten opbouwen. Zo wordt ee...

f

Antwoorden over Belastingplan: pensioen, BTW en box 3

Fiscaal | 25-10-2022 | Prinsjesdag

Zzp’ers krijgen al vanaf 1 januari 2023 met terugwerkende kracht meer ruimte voor hun pensioenopbouw. Dat bevestigt staatssecretaris Van Rij...

or

Wees alert op misleidende termen in pensioencontract

OR | 19-10-2022 | Instemmingsrecht

De komende jaren moeten alle pensioenregelingen worden vervangen. Bij het kiezen van een nieuw pensioencontract moeten organisaties zich nie...

f

Zzp’ers vrezen gat in opbouw door uitstel pensioenwet

Fiscaal | 18-10-2022 | Pensioenakkoord

Zelfstandig ondernemers willen dat het kabinet een oplossing vindt voor een mogelijk gat in hun pensioenopbouw. De nieuwe pensioenwet geeft...

or

Nogmaals uitstel voor nieuwe pensioenwet

OR | 07-10-2022 | Pensioen via de werkgever

In antwoorden op Kamervragen schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dat ze de invoering van de Wet toekom...

hr

Eerste Kamer akkoord met regels waardeoverdracht pensioen

HR | 27-09-2022 | Pensioen via de werkgever

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat de automatische waardeoverdracht voor bijna alle kleine pensioenen mogel...

or

Prinsjesdagnieuws is relevant voor de OR

OR | 21-09-2022 | Ondernemingsraad

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de regeringsplannen voor volgend jaar. Hoewel deze plannen niet direct invloed hebben op het medezeg...