Nieuws

hr

Ook transitievergoeding voor BBL-werknemer

HR | 25-06-2015 | Transitievergoeding

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het mogelijk onaantrekkelijker geworden om een leerwerkplek aan te bieden als u deze leerl...

hr

WISH-methode maakt stage effectiever

HR | 23-04-2015 | Stagiairs en leerbanen

Hoewel u stagiairs en leer-werkstudenten natuurlijk bij hun leerproces begeleidt, verwacht u ook eigen initiatief van hen. Met de WISH-metho...

hr

Ontbindende voorwaarden in een leercontract

HR | 06-10-2014 | Arbeidsovereenkomst

Als een werknemer met een leer-arbeidsovereenkomst met de opleiding stopt vanwege gezondheidsproblemen, is het de verantwoordelijkheid van d...

hr

Eind aan verplichte maatschappelijke stage

HR | 20-06-2014 | Stagiairs en leerbanen

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het afschaffen van de verplichte maatschappelijke stage. Als uw organisatie eerder stageplekken bood a...

hr

Eisen aan de praktijkleerovereenkomst

HR | 18-06-2014 | Stagiairs en leerbanen

Voor een mbo-leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) doet, moet u bij de subsidieregeling praktijkleren over een praktijkleerovere...

hr

Leeftijdsdiscriminatie bij leer-werkplek

HR | 30-05-2014 | Discriminatie

Het is niet toegestaan oudere medewerkers een leer-werkplek te ontzeggen als ze op grond van de cao niet langer verplicht zijn om nachtdiens...

hr

Wijziging in inkomenseis buitenlandse stagiair

HR | 16-01-2014 | Buitenlandse werknemers

Stagiairs die uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) komen, mogen sinds 1 januari 2014 eigen middelen inzetten om aan de ink...

hr

Eisen aan praktijkbegeleider in leerbedrijf

HR | 10-01-2014 | Stagiairs en leerbanen

Als u een erkend leerbedrijf bent, moeten uw praktijkbegeleiders gekwalificeerd zijn om mbo-leerlingen te begeleiden bij de beroepspraktijkv...

hr

Zzp'er kan ook subsidie praktijkleren krijgen

HR | 25-11-2013 | Aangifte loonheffingen

Ook zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren als ze een erkend leerbedrijf...

hr

Uitzendbureau en subsidie praktijkleren

HR | 17-10-2013 | Subsidieregeling praktijkleren

Schakelt u via een uitzendbureau een leerling in die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo doet, dan mag het uitzendbureau namens...