Nieuws

fa

Onjuiste SBI-code kan qua pensioen in de papieren lopen

Financiële administratie | 27-05-2022 | Pensioen via de werkgever

Elke ondernemer moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarbij krijgt de onderneming een code die staat v...

hr

Steeds meer afspraken over stoppen met werk via RVU

HR | 24-05-2022 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Voor ongeveer 2,5 miljoen werknemers is inmiddels een cao-afspraak gemaakt over een regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Het aantal werk...

s

Nota van wijziging wetsvoorstel toekomst pensioenen

Salarisadministratie | 19-05-2022 | Pensioenakkoord

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen stuurde deze week een eerste nota van wijziging voor het voorstel voor de W...

hr

Wijziging pensioenregeling wegens nieuw pensioenstelsel

HR | 31-03-2022 | Pensioen via de werkgever

Met de presentatie van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen is de volgende stap gezet in de hervorming van het pensioenstelsel. Als...

s

Percentage pensioenpremie wordt leeftijdsonafhankelijk

Salarisadministratie | 31-03-2022 | Pensioenakkoord

In het nieuwe pensioenstelsel is opgenomen dat voor alle pensioendeelnemers de verschuldigde premie een gelijk percentage van het loon gaat...

f

Wetsvoorstel toekomst pensioenen ligt bij Tweede Kamer

Fiscaal | 31-03-2022 | Pensioenakkoord

Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen ingediend bij de Tw...

s

Nibud waarschuwt voor risico’s pensioenbedrag ineens

Salarisadministratie | 23-03-2022 | Pensioen via de werkgever

Vanaf volgend jaar moet het voor werknemers mogelijk worden om een deel van hun pensioen af te kopen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat...

s

Verlofsparen blijft voorlopig bij werkgever

Salarisadministratie | 21-03-2022 | Pensioen via de werkgever

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen komt tot de conclusie dat het onderbrengen van verlofsparen bij externen tot nu t...

f

Vragen over: fiscaal voordeel met een lijfrente

Fiscaal | 08-03-2022 | Inkomstenbelasting (IB)

Nederlanders die op zoek zijn naar extra inkomen voor hun oude dag kunnen zelf gaan sparen of beleggen. Dan kunnen zij altijd bij het geld,...

bv

Achterstallige pensioenpremie valt buiten WHOA-akkoord

Ondernemen | 04-03-2022 | Faillissement

Een onderneming die in zwaar weer zit kan onder de Faillissementswet een akkoord sluiten met schuldeisers om schulden te saneren. Maar een s...