Nieuws

s

Melding over pensioen hoeft nog niet op loonstrook

Salarisadministratie | 30-04-2024 | Wet toekomst pensioenen

In de Wet toekomst pensioenen (WTP) is opgenomen dat werkgevers op de loonstrook informatie moeten geven over het pensioen. Dit onderdeel va...

hr

Geen RVU omdat functie volgens cao niet zwaar is

HR | 07-03-2024 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Via een RVU kan een werknemer met een zwaar beroep eerder stoppen met werken. Maar over de definitie ‘zwaar beroep’ valt te twisten. Een wer...

bv

Hoge Raad scherpt kader voor opgebouwd dga-pensioen aan

Ondernemen | 26-02-2024 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

De Hoge Raad heeft zich nog eens gebogen over het pensioen in eigen beheer dat veel directeuren-grootaandeelhouders (dga's) in het verleden...

hr

MDIEU-subsidie voor RVU in april en september 2024

HR | 30-01-2024 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

In april en september kunnen werkgevers subsidie aanvragen via de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). De su...

s

Drempelvrijstelling RVU stijgt per 2024

Salarisadministratie | 25-01-2024 | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is per 1 januari 2024 € 2.182. Hiermee s...

f

Cijfers pensioengevend loon en AOW-franchise 2024

Fiscaal | 14-12-2023 | Pensioen via de werkgever

De bedragen van het maximaal pensioengevend loon en de AOW-franchise voor 2024 zijn onlangs bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Za...

hr

Keuze bedrijfstakpensioenfonds niet te licht opnemen

HR | 01-12-2023 | Pensioen via de werkgever

De kernactiviteit van een organisatie bepaalt bij welk bedrijfstakpensioenfonds de werkgever zich moet aansluiten. Als de activiteiten van e...

bv

Pensioenmeevaller op komst voor dga's met ODV

Ondernemen | 24-11-2023 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Directeuren-grootaandeelhouders (dga's) die voor hun pensioenvoorziening rekenen op een zogeheten oudedagsverplichting, hebben opnieuw een k...

hr

AOW-leeftijd gaat per 2024 omhoog, maar per 2029 niet

HR | 14-11-2023 | AOW

De leeftijd waarop werknemers voor het eerst een AOW-uitkering ontvangen, stijgt per 1 januari 2024 van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar...

hr

Wéér uitstel voor pensioenbedrag ineens, nu naar 2025

HR | 10-11-2023 | Pensioen via de werkgever

De mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van hun pensioen in één keer op te nemen (‘pensioenbedrag ineens’), is voor de derde keer di...