Nieuws

s

Langere termijn 30%-regeling gerechtvaardigd

Salarisadministratie | 06-12-2016 | 30%-regeling

De op 1 januari 2012 naar 25 jaar verlengde toetsingsperiode voor de 30%-regeling maakt geen inbreuk op het eigendomsrecht. Dat heeft Gerech...

s

Nieuwe eisen 30%-regeling gelden ook voor oude

Salarisadministratie | 17-11-2016 | 30%-regeling

De nieuwe criteria die per 1 januari 2012 zijn gaan gelden voor het toepassen van de 30%-regeling gelden ook als een oude 30%-regeling tusse...

s

Mogelijk aftopping 30%-regeling op komst

Salarisadministratie | 29-08-2016 | 30%-regeling

Het ministerie van Financiën heeft zich verdiept in de besparingsmogelijkheden voor de toekomst. In de lijst met mogelijke overheidsbesparin...

s

30%-regeling mag grensbepaling hebben

Salarisadministratie | 30-06-2016 | 30%-regeling

Het 150-kilometercriterium in de 30%-regeling is niet in strijd met het Europees recht en andere discriminatieverboden. Dit heeft Hof Amster...

hr

Werknemers overplaatsen naar EU makkelijker

HR | 29-06-2016 | Buitenlandse werknemers

Het overplaatsen van hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie (EU) naar binnen de EU wordt waarschijnlijk eenvoudiger. Er komt v...

s

Evaluatie 30%-regeling in 2017 verwacht

Salarisadministratie | 30-05-2016 | 30%-regeling

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft – ondanks een motie die hiertoe oproept – aangegeven dat hij de 30%-regeling niet wil afschaffen....

s

Voortaan periodieke evaluatie van 30%-regeling

Salarisadministratie | 23-05-2016 | 30%-regeling

Staatssecretaris Wiebes van Financiën gaat de 30%-regeling voor ingekomen werknemers voortaan periodiek evalueren. Dit heeft hij aangegeven...

s

Groen licht voor grensbepaling 30%-regeling

Salarisadministratie | 08-03-2016 | 30%-regeling

De toepassing van de 30%-regeling en de 150-kilometergrens leidt niet tot een systematische overcompensatie van de werkelijke kosten van de...

s

Driemaandeneis in 30%-regeling luistert nauw

Salarisadministratie | 02-02-2016 | 30%-regeling

De Hoge Raad heeft onlangs aangegeven dat de toepassing van de 30%-regeling niet kan worden voortgezet als de driemaandeneis is overschreden...

s

Hogere salarisnorm 30%-regeling voor 2016

Salarisadministratie | 18-01-2016 | 30%-regeling

Organisaties die buitenlandse werknemers in dienst nemen, mogen een onbelaste vergoeding uitkeren voor extraterritoriale kosten. Dat mag all...