Organisaties roepen op tot behoud 30%-regeling

10 mei 2022 | Door redactie

‘Behoud de 30%-regeling in de huidige vorm’, vragen zo’n 40 ondernemingen, VNO-NCW, Techleap en tal van ondernemersorganisaties met klem aan de Tweede Kamer. Zij geven in een brief aan dat de 30%-regeling een essentieel instrument is om internationaal talent naar Nederland te halen en voor langere tijd aan Nederland te binden.

Lees ook het nieuwsartikel Beperking van 30%-regeling in Voorjaarsnota 2022

In 2019 werd de looptijd van de 30%-regeling ingekort van acht naar vijf jaar. Onlangs lekte uit dat het kabinet zou overwegen de regeling verder in te perken of zelfs volledig af te schaffen. In reactie hierop roepen organisaties de Tweede Kamer in een brief op om niet te gaan rommelen met de 30%-regeling voor buitenlands talent. Dit zet de Nederlandse bedrijven van de toekomst (scale-ups) op achterstand en maakt Nederland onaantrekkelijker voor het technische talent dat keihard nodig is. De aanpassing zou het kabinet gaan voorstellen in de Voorjaarsnota 2022, die uiterlijk 1 juni naar de Tweede Kamer moet. 

Gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Voor de vergoeding van deze extraterritoriale kosten  – zoals de kosten voor huisvesting – geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, zolang de werkgever de werkelijke kosten per werknemer in de loonadministratie bijhoudt. Maar de werkgever heeft soms de optie om maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden, wat veel administratief werk scheelt. Werkgevers kunnen alleen kiezen voor deze 30%-regeling onder bepaalde voorwaarden (tool).