Beperking van 30%-regeling in Voorjaarsnota 2022

23 mei 2022 | Door redactie

Het kabinet stelt in de Voorjaarsnota 2022 voor om de 30%-regeling te versoberen. De regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot maximaal de ‘Balkenendenorm’, die bedraagt in 2022 € 216.000.

Lees ook het nieuwsartikel Per 2024 beperking van 30%-regeling

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, kunnen dankzij de 30%-regeling onder voorwaarden maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. In de Voorjaarsnota 2022 – die minister Kaag van Financiën afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde – wordt voorgesteld om de regeling te beperken tot de zogenoemde Balkenendenorm. Als gevolg van deze maatregel geldt de regeling (waarschijnlijk) vanaf 2024 nog tot maximaal de norm van de Wet normering topinkomens (WNT). Het maximumsalaris voor de WNT bedraagt in 2022 € 216.000. De maatregel moet de overheid vanaf 2026 structureel € 85 miljoen opleveren en krijgt in de jaren 2024 en 2025 een overgangsregeling. 

30%-regeling voor buitenlandse werknemers

Buitenlandse werknemers maken vaak extra kosten voor hun verblijf in Nederland. Voor de vergoeding van deze extraterritoriale kosten  – zoals de kosten voor huisvesting – geldt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, zolang de werkgever de werkelijke kosten per werknemer in de loonadministratie bijhoudt. Maar de werkgever heeft soms de optie om maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden, wat veel administratief werk scheelt. Werkgevers kunnen alleen kiezen voor deze 30%-regeling onder bepaalde voorwaarden. Eerder riepen diverse organisaties het kabinet op om de 30%-regeling in de huidige vorm te behouden.