EOR Unilever bezorgd om mogelijk overname

20 februari 2017 | Door redactie

De Europese ondernemingsraad (EOR) van Unilever maakt zich zorgen om een mogelijke overname door de Amerikaanse organisatie Kraft Heinz. Unilever wees het eerste bod af, omdat zij het te laag vond. De leden van de EOR zijn er toch niet op gerust.

Unilever steekt veel geld en energie in duurzaamheid. Bovendien heeft de organisatie een goede band met de vakbonden. De voorzitter van de EOR is bang dat aandacht voor die twee zaken ondergesneeuwd zal raken en vreest voor fikse bezuinigingsmaatregelen, als Unilever en Kraft Heinz tot een overeenkomst komen. Kraft Heinz haalde bij eerdere overnames al flink de broekriem aan. De EOR was niet op de hoogte gesteld van eventuele plannen; voor de raad was het nieuws over het overnamebod een grote verrassing. Uiterlijk 17 maart wordt duidelijk of Kraft Heinz Unilever gaat overnemen.

Nederlandse OR heeft adviesrecht op overnameplannen

Bij een overname heeft de OR volgens artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht. Dat houdt in dat de bestuurder de overname niet in gang mag zetten voordat hij advies heeft gevraagd aan de OR op een moment dat het advies nog van invloed kan zijn. De bestuurder is niet verplicht om het advies van de OR op te volgen. Nadat hij zijn besluit heeft meegedeeld, gaat de opschortingstermijn van één maand in; in deze maand kan de OR besluiten om een beroepsprocedure (tool) te starten.

EOR legt bevoegdheden vast in overleg

De regels zijn voor een EOR anders dan voor een Nederlandse OR. Volgens de richtlijn EOR (pdf) van de Europese commissie hebben werknemers recht op een EOR als de organisatie minimaal 1.000 werknemers in dienst heeft, verspreid over minimaal twee landen, waarbij er in elk land minstens 150 werknemers werkzaam zijn. Een EOR houdt zich bezig met grensoverschrijdende onderwerpen. De bevoegdheden van de EOR zijn niet vastgelegd in de richtlijn, maar de raad heeft in elk geval informatierecht en het recht om minimaal jaarlijks met het hoofdbestuur te vergaderen. De partijen spreken met elkaar af welke overige bevoegdheden de EOR heeft.