Grote klussen in de OR klaren door goed samen te werken

3 augustus 2018 | Door redactie

Met een goede onderlinge samenwerking kunnen OR-leden grote projecten gemakkelijk tot een goed einde te brengen. Een goede taakverdeling zorgt voor kwaliteit en efficiëntie. Daarvoor moet een OR wel afspraken maken.

Aan een goede samenwerking (e-learning) zijn voorwaarden verbonden. OR-leden werken pas echt efficiënt samen als:

  • er met alle OR-leden werkbare en duidelijke afspraken zijn gemaakt;
  • alle OR-leden een duidelijk omschreven rol en taak hebben;
  • alle OR-leden zich verantwoordelijk voelen en zich aan hun afspraken houden;
  • iedereen zich ook inzet voor het gezamenlijke doel en niet alleen voor hun eigen deeldoelstellingen;
  • de OR-leden open met elkaar communiceren;
  • iedereen zich vrij genoeg voelt in de groep om (dreigende) conflicten te benoemen en ze op een constructieve manier te bespreken.

Verschillende karakters werken goed samen in team

Een OR functioneer het beste als de OR-leden verschillende karakters hebben, zodat elke persoon de rol kan innemen die hem van nature goed ligt. Een slimme OR gaat in op de verschillende rollen die leden hebben, bijvoorbeeld door het model van Belbin te gebruiken. Daarin worden negen persoonlijkheden onderscheiden, van uitvoerder tot specialist en van afronder tot coördinator. Daarna kan de OR de taken verdelen op basis van de vaardigheden en rollen van OR-leden. Vervolgens moet de OR het doel of de doelen formuleren. Dat kan bijvoorbeeld door de SMART-methode (tool) (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) toe te passen.

Duidelijke communicatie is erg belangrijk binnen team

Gedurende een project is het belangrijk dat OR-leden goed met elkaar omgaan en duidelijk communiceren. Het is onverstandig om over elkaar te roddelen en irritaties op te kroppen. Elk OR-lid moet taken toebedeeld krijgen waar hij zich betrokken bij voelt. De samenwerking wordt namelijk sterk beïnvloed door individuele motivatie en prestaties van afzonderlijke leden. Een tussentijdse evaluatie inplannen is verstandig als een project een langere looptijd heeft. Als een OR vaker tegen eenzelfde probleem aanloopt, is het wellicht een idee om dit eens aan te pakken tijdens scholing.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief samenwerken binnen teamverband
E-learning | VideoCollege 15 minuten