Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen

5 oktober 2016 | Door redactie

Ouders & Onderwijs – de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen – zet op dit moment een landelijk netwerk op dat medezeggenschapsraden (MR’en) gaat ondersteunen in hun werk.

Er zijn in Nederland duizenden scholen met hun eigen MR. Die lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Het netwerk van Ouders & Onderwijs wil ze met elkaar in contact brengen. Zo kunnen ze best-practices en ervaringen van andere MR’en delen. MR’en kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het netwerk. Dat vindt O&O hard nodig, want slechts 40% van de ouders vindt de inspraak via de MR goed geregeld. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO.

Oudersonderwijs.nl zorgt voor ondersteuning MR’s

Veel ouders vinden het werk van de medezeggenschapsraad te ingewikkeld of de rol te beperkt. Het landelijk netwerk moet die problemen het hoofd bieden. Het netwerk is ‘in aanbouw’. In de tussentijd kunnen belanghebbenden terecht op oudersonderwijs.nl of ze kunnen vragen stellen per mail: vraag@oudersonderwijs.nl of telefoon: 0800-5010.