Meer medezeggenschap voor cliënten in de zorg

17 augustus 2016 | Door redactie

Cliënten en patiënten in ziekenhuizen en zorginstellingen moeten meer invloed krijgen op beleidsbeslissingen. Minister Schippers organiseert volgende maand een internetconsultatie over een wijziging van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Werkt u in de zorg? Laat in september uw stem horen bij de consultatie.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil naar een mix van formele en informele vormen van medezeggenschap, zodat de cliëntenraad sneller van zich kan laten horen. Nu worden besluiten vaak doorgevoerd zonder dat cliënten en verzorgers daarover gehoord zijn. Schippers stelt instemmingsrecht voor op zaken die betrekking hebben op de directe leefomgeving van de cliënt. Ook wil zij het recht op bekostiging van scholing, facilitering en onafhankelijke ondersteuning van cliëntenraden versterken. De wijziging van de WMCZ moet nog in 2016 ingaan.

Zorginstellingen negatief in het nieuws

De afgelopen jaren waren zorginstellingen voor bijvoorbeeld verstandelijk beperkten regelmatig in het nieuws. Zo stapte in april de Raad van Bestuur van Daelzicht op, vanwege een investering van een miljoen in een project waar bewoners en personeel niet om hadden gevraagd. Philadelphia ging bijna failliet vanwege investeringen in hotels en kastelen, maar de bestuurders kregen na vertrek wel honderdduizenden euro’s mee. En Gehandicapteninstelling Willem van den Bergh plande de bouw van villa’s rond de € 700.000 die later onverkoopbaar bleken.