Ondernemingsraden staan sterker door samenwerking

14 augustus 2017 | Door redactie

Ondernemingsraden kunnen baat hebben bij een samenwerking met één of meerdere ondernemingsraden uit bijvoorbeeld dezelfde sector of dezelfde regio. De raden kunnen in een platform kennis en ervaring uitwisselen of elkaar de helpende hand bieden.

Een ondernemingsraad die niet weet hoe te handelen in een bepaalde situatie, staat er niet alleen voor. Zo kan een OR advies inwinnen bij een vakbond of op basis van artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een externe adviseur inschakelen. Een externe adviseur werkt met meerdere medezeggenschapsraden en kan een OR vertellen wat andere ondernemingsraden in dezelfde situatie hebben gedaan. Maar de ondernemingsraden kunnen juist ook elkaar opzoeken om kennis en ervaring uit te wisselen.

Ervaringen delen over vernieuwde Arbowet

In Twente hebben negen ondernemingsraden zich verenigd in het platform Orion. De leden delen ervaringen op allerlei vlakken, bijvoorbeeld overnames, werkgelegenheid, pensioen, het aanpakken van ziekteverzuim, de naleving van cao-regels en de vernieuwde Arbowet (tool). Ook delen zij ervaringen over de invoering van nieuw beleid, zoals flexibele werktijden en rookbeleid. De ondernemingsraden kunnen bij een advies- of instemmingsverzoek van hun bestuurder navragen hoe de invoering van dergelijk beleid bij andere organisaties is verlopen en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.