Spel SER helpt OR bij uitzetten koers

25 september 2017 | Door redactie

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een spel ontwikkeld dat de OR helpt bij het stellen doelen en prioriteiten. Met de zogeheten KoersKaart kunnen leden van een ondernemingsraad het gesprek met elkaar aangaan.

Met de KoersKaart bespreken ondernemingsraden gestructureerd en zonder gespreksleider diverse thema’s. Het spel neemt gemiddeld zo’n twee uur in beslag. In die tijd richten OR-leden zich op hun doelen en kunnen zij heldere prioriteiten stellen. Ook is er aandacht voor de belangen van de bestuurder. Ondernemingsraden kunnen de KoersKaart gratis bestellen.

Prioriteiten belangrijk voor OR vanwege beperkte tijd OR-werk

Het stellen van prioriteiten is belangrijk voor een ondernemingsraad, omdat OR-leden maar een beperkte tijd beschikbaar hebben voor hun OR-werk. De bestuurder moet jaarlijks minimaal zestig uur beschikbaar stellen aan elk van de leden van de OR. Dat staat in artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast heeft een OR-lid recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar. Commissieleden mogen minimaal drie dagen per jaar uittrekken voor scholing. OR-leden die ook lid zijn van een commissie mogen minimaal acht dagen per jaar reserveren voor scholing.