Wanneer hoeven we geen OR-verkiezingen te houden?

28 april 2020

In onze organisatie is het tijd voor een nieuwe ondernemingsraad (OR). Voor de nieuwe zittingsperiode hebben we minder kandidaten dan we zetels beschikbaar hebben in de ondernemingsraad (OR). Zijn we nu toch verplicht om verkiezingen te houden?

Hoofdregel

Als er minder kandidaten dan of evenveel kandidaten zijn als zetels, hoeft niet meer gestemd te worden. De kandidaten zijn dan 'automatisch' verkozen.

Uitzondering

Een uitzondering op de regel is van toepassing als de organisatie bij de verkiezingen gebruik maakt van het kiesgroepenstelsel. In een bepaalde kiesgroep kunnen meer kandidaten beschikbaar zijn, dan zetels. In dat geval houdt u alleen verkiezingen voor die kiesgroep.

Als in een bepaalde kiesgroep geen kandidaat (of onvoldoende kandidaten) beschikbaar zijn, dan blijft de zetel leeg of - als het OR-reglement hierin voorziet - wordt deze tijdelijk ingevuld door een niet-verkozen kandidaat uit een andere kiesgroep. Een kandidaat uit een andere kiesgroep mag de lege zetel slechts tijdelijk invullen: het is immers de bedoeling dat de belangen van die kiesgroep vertegenwoordigd worden door medewerkers uit die kiesgroep. 

Tussentijdse verkiezingen

In het OR-reglement staat hoe om te gaan met de lege zetels na de verkiezingen en/of wanneer gedurende de zittingstermijn van de ondernemingsraad (OR) weer zetels beschikbaar komen, bijvoorbeeld omdat een OR-lid ermee stopt. Mogelijk moet u voor deze lege zetels tussentijdse verkiezingen houden.Meer informatie over OR-verkiezingen vindt u in de toolbox Organiseer rechtsgeldige OR-verkiezingen.